Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
 • S. Misiak, M. Hozer – Koćmiel, K. Tomaszewska, The life of Women and Men in South Baltic Countries. Economic Approach, Winnet, Malmo 2014.

 • E. Mazur-Wierzbicka (red.), Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Economicus, Szczecin 2013.

 • M. Młokosiewicz (red.), Tworzenie kapitału społecznego: postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy. Wybrane zagadnienia, Economicus, Szczecin 2013.

 • M. Młokosiewicz (red.), Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice. Wybrane zagadnienia, Economicus, Szczecin 2013.

 • K. Włodarczyk, Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Volumina, Szczecin 2013.

 • M. Kunasz, Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych, Volumina, Szczecin 2013.

 • W. Jarecki, M. Kunasz, E. Mazur-Wierzbicka, P. Zwiech, Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin 2013.

 • W. Jarecki, M. Kunasz, E. Mazur-Wierzbicka, P. Zwiech, Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin 2013.

 • M. Kunasz (red.), Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin 2013.

 • P. Zwiech (red.), Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty społeczne, Economicus, Szczecin 2013.

 • P. Zwiech (red.), Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty ekonomiczne, Economicus, Szczecin 2013.

 • W. Jarecki, Rekrutacja pracowników, Economicus, Szczecin 2012.

 • M. Kunasz (red.), Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin 2012.

 • E. Mazur-Wierzbicka, CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Wydawca Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Difin, Warszawa 2012.

 • K. Włodarczyk - Śpiewak (red.), Macro and microeconomic problems in theory and practice, Zapol, Szczecin 2011.

 • W. Jarecki, Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.

 • M. Kunasz, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2010.

 • M. Kunasz, Praktyczne aspekty zarządzania procesami, Economicus, Szczecin 2010.

 • W. Jarecki, M. Kunasz, E. Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin 2010.

 • W. Jarecki, M. Kunasz, E. Mazur-Wierzbicka, P. Zwiech, Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin 2010.

 • M. Kunasz, Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim – raport z badań, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

 • M. Kunasz, Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP, Printgroup, Szczecin 2009.

 • M. Kunasz, E.S krzypek (red.), Determinants of innovativeness, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.

 • T. Bernat, J. Korpysa, M. Kunasz, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

 • J. Korpysa, M. Kunasz (red.), Students’ Entrepreneurship in Post-Socialist Countries, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

 • P. Zwiech, M. Gawrycka, J. Wasilczuk, Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, CeDeWu, Warszawa 2007.

 • P. Zwiech (red.), Selected Aspects of the Competitiveness of Economies and Enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

 • K. Włodarczyk - Śpiewak (red.), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

 • T. Bernat, P. Zwiech, K. Włodarczyk - Śpiewak, J. Korpysa, Strategia Lizbońska. Fakty, mity, rzeczywistość, Printshop, Szczecin 2005.

 • T. Bernat, J. Korpysa, M. Kunasz, J. Poteralski, Postawy przedsiębiorcze studentów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

 • K. Włodarczyk - Śpiewak, Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych, Wydawnictwo US, Szczecin 2003.

 • W. Tarczyński, M. Kunasz, Rynek kapitałowy – co inwestor wiedzieć powinien, ZARR, Szczecin 2002.

 • M. Kunasz, Vademecum inwestora giełdowego, ZARR, Szczecin 2000.

Jak do nas trafić


mapa wneiz