Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Dorobek publikacyjny pracowników Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim obejmuje ok. 700 publikacji. Znaczną część tego dorobku (ok. 150 pozycji) stanowią artykuły opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (w tym z tzw. listy filadelfijskiej) oraz w czasopismach krajowych znajdujących się na liście B MNiSW.

Pracownicy Katedry opublikowali swoje prace w renomowanych czasopismach centralnych, takich jak m.in. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, E-mentor, Europa Regionum, Folia Oeconomica Stetinensia, Gospodarka Narodowa, Handel Wewnętrzny, Master of Business Administration, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Optimum - Studia Ekonomiczne, Organizacja i Kierowanie, Polityka Społeczna, Problemy Jakości, Problemy Zarządzania, Przegląd Organizacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Studia Regionalne i Lokalne, Wiadomości Statystyczne, Współczesne Zarządzanie, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Pracownicy Katedry opublikowali także kilkadziesiąt monografii. Wykaz najważniejszych monografii, artykułów w periodykach o zasięgu międzynarodowym, artykułów w periodykach z listy B MNiSW oraz innych znaczących publikacji przedstawiono w poszczególnych zakładkach.

Jak do nas trafić


mapa wneiz