Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim prowadzili szeroką współpracę międzynarodową uczestnicząc w latach 2005-2009 w realizacji finansowanego ze środków 6 Programu Ramowego UE projektu LAMA "Development of the competitiveness of the labour market and its entities" we współpracy z Institut Arbeit und Technik (Niemcy), Messina University (Włochy), Slovak University of Agricultural in Nitra (Słowacja), Ternopil Institute of Social and Information Technologies i Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraina), University Duisburg-Essen (Niemcy), University Lyon 3 (Francja), University St.Gallen (Szwajcaria), Vilnius University (Litwa), West Hungary University (Węgry).

Projekt ten pozwolił Katedrze „otworzyć się na świat” i zaowocował kontaktami naukowymi z wieloma ośrodkami międzynarodowymi w formie:
  • licznych publikacji naukowych w języku angielskim, w tym publikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,

  • przygotowania i złożenia wniosków grantowych z 6 i 7 Programu Ramowego UE (gdzie Uniwersytet Szczeciński występował w roli instytucji koordynującej i partnerskiej),

  • staży pracowników Katedry w ośrodkach zagranicznych,

  • staży profesorów i pracowników niesamodzielnych z ośrodków zagranicznych na Uniwersytecie Szczecińskim,

  • organizacji otwartych seminariów naukowo-dydaktycznych, wykładów gościnnych i konsultacji w Katedrze oraz w ośrodkach, w których odbywały się staże,

  • realizacji wspólnych badań naukowych (np. projekt SES),

  • organizacji w Polsce i poza jej granicami (Łotwa, Francja, Węgry, Litwa, Szwajcaria oraz Republika Czeska) licznych międzynarodowych konferencji i warsztatów z udziałem naukowców z ośrodków zagranicznych,

  • uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach i warsztatach naukowych.

Na bazie pozyskanych w trakcie realizacji projektu LAMA kontaktów międzynarodowych,  zainicjowano międzynarodowy projekt badawczy „SES – an International Survey of Students Entrepreneurship” we współpracy z Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraina), The State University of Higher School of Economics (Rosja), University of Latvia (Łotwa), West Hungary University (Węgry), Vilnus University (Litwa) oraz 6 ośrodkami krajowymi. W pracach nad projektem uczestniczyli pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Szczegóły dotyczące projektu LAMA oraz SES znajdują się w oddzielnych zakładkach.

Jak do nas trafić


mapa wneiz