Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim uczestniczyli, bądź uczestniczą w realizacji poniżej przedstawionych kilkudziesięciu grantów naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich:

 • (2013-2016) „Winnet Baltic Sea Region”, rodzaj: grant finansowany przez Swedish Institute.

 • (2012) „PI: Nowy model kształcenia przez całe życie w budowaniu potencjału rozwojowego uczelni”, rodzaj: projekt innowacyjny finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • (2011-2014) „Pro-ecological restructuring for job”, rodzaj: grant w ramach: 7 Programu Ramowego.

 • (2011-2013) “Going Abroad”, rodzaj: grant finansowany w ramach programu Południowy Bałtyk.

 • (2011-2012) Wiedza i umiejętności to największy kapitał (studia podyplomowe dla kadr przedsiębiorstw), rodzaj: grant ze środków EFS.

 • (2011-2013) "Proces samozatrudnienia kobiet jako forma przedsiębiorczości. Uwarunkowania i skutki", rodzaj: grant promotorski MNiSW.

 • (2010-2012) „Zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji”, rodzaj: grant habilitacyjny MNiSW.

 • (2010) Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat, rodzaj: grant ze środków EFS.

 • (2010) As kompetencji, rodzaj: grant ze środków EFS.

 • (2010) „Wpływ kapitału początkowego na wartość ekonomiczną jednostki”, rodzaj: grant z rezerwy dziekana środków działalności statutowej przyznany przez Radę WNEiZ US.

 • (2010) „Uwarunkowania i skutki procesu samozatrudnienia kobiet w Polsce”, rodzaj: grant z rezerwy dziekana środków działalności statutowej przyznany przez Radę WNEiZ US.

 • (2010) Uwarunkowania przedsiębiorczości w gospodarkach Unii Europejskiej, grant z rezerwy dziekana środków działalności statutowej - przyznany przez Radę Wydziału WNEiZ US.

 • (2008-2009) "Socio-economic implications of entrepreneurship", rodzaj: grant w ramach III konkursu MNiSW "Granty na granty".

 • (2007-2010) "Analiza kosztów i wyników kształcenia na studiach wyższych", rodzaj: grant habilitacyjny MNiSW.

 • (2006-2007) Edukacja dla Przedsiębiorczości, rodzaj: grant ze środków EFS.

 • (2005-2009) "Podnoszenie konkurencyjności rynku pracy i jego podmiotów", rodzaj: grant zwykły MNiSW.

 • (2005-2009) "Development of the competitiveness of the labour market and its entities", rodzaj: grant w ramach: 6 Programu Ramowego, Marie Curie Action, Development Scheme.

 • (2005) "Together in Europe: Marketing Strategies in Regional Development", rodzaj: grant Fundacji PAUCI.

 • (2003-2004) "Młody Inwestor", rodzaj: grant indywidualny NBP.

 • (2003-2004) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 • (2003-2004) "Ja też jestem Europejczykiem", rodzaj: grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (Fundusz Współpracy).

 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych", rodzaj: grant indywidualny NBP.

 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych", rodzaj: grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • (2002-2003) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 • (2002-2003) "Efektywność ekonomiczno-ekologiczna funkcjonowania SZŚ wg normy PN-ISO 14001 w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego", rodzaj: grant promotorski MNiSW.

 • (2002) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • (2000-2002)"Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych", rodzaj: grant promotorski KBN.

 • (1999-2001) "Ocena efektywności metod doboru personelu średniego szczebla w przedsiębiorstwie", rodzaj: grant promotorski KBN.

Jak do nas trafić


mapa wneiz