Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Specjalności
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzi następujące specjalności na studiach licencjackich i magisterskich

Prowadzone przedmiotyWykaz przedmiotów prowadzonych przez pracowników Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim
:

Przedmioty kierunkowe:
 • Etyka biznesu
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 • Negocjacje,
 • Podstawy ekonomii i zarządzania (w jęz. niemieckim),
 • Rynkowe zachowania konsumentów,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 •  Współczesne teorie firmy,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim, 
 • Zarządzanie procesami,
 • Business negotiations,
 • Consumer's behaviour,
 • Human capital management,
 • Team work management.

Przedmioty specjalnościowe na specjalnościach „Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie” oraz „Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach”:
 • Controlling personalny,
 • Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Grupy w organizacjach,
 • Komunikacja w organizacji,
 • Konflikty w organizacji,
 • Motywowanie i rozwój pracowników,
 • Ocenianie pracowników,
 • Planowanie i pozyskiwanie pracowników,
 • Projekty unijne w ZZL,
 • Przywództwo i lider w organizacji,
 • Rynek pracy w teorii i praktyce,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Seminarium magisterskie,
 • Stres i wypalenie zawodowe,
 • Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi,
 • Zarządzanie zespołami pracowniczymi,
 • Zarządzanie zmianą.
Przedmioty specjalnościowe na innych specjalnościach:
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, 
 • Coaching i mentoring, 
 • Efektywność kapitału ludzkiego w firmie, 
 • Efektywność systemu szkolenia, 
 • Jakość życia,
 • Kapitał społeczny,
 • Komunikacja w organizacji,
 • Polityka personalna,
 • Przygotowywanie projektów o dofinansowanie,
 • Stosunki pracy w UE,
 • Systemy wynagrodzeń,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie zmianą.


Jak do nas trafić


mapa wneiz