Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim uczestniczyli bądź uczestniczą w organizacji kilkudziesięciu konferencji i warsztatów naukowych (w tym o zasięgu międzynarodowym) w ramach cykli konferencyjnych:
 • Konferencji biznesu i nauki „Czas na rozwój - wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców” (od 2014 r.)

 • Ogólnopolskich Zjazdów Katedr Ekonomii (od 2004 r.),

 • Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów (od 1998 r.),

 • Międzynarodowych Warsztatów Ekonomicznych (od 2003 r.),

 • Międzynarodowych Warsztatów Projektu LAMA (organizowanych poza granicami kraju - Łotwa, Francja, Węgry, Litwa, Szwajcaria - w latach 2005-2009),

 • a także międzynarodowych konferencji organizowanych poza granicami kraju głównie w ramach projektu LAMA (m.in. Litwa, Łotwa, Ukraina, Republika Czeska)

Poniżej zaprezentowano szczegółowy wykaz tych konferencji w poszczególnych latach:

2014


 • (2014) I Konferencja biznesu i nauki "Czas na rozwój - Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców", 21-23.05.2014, Świnoujście.
 • (2014) Międzynarodowa Konferencja TP Winnet BSR Conference „Gender, Innovation and Economic Growth in BSR Countries. Research and Practice”, 21.11.2014, Szczecin.
 • (2014) Kick-off Meeting “Business Success Teams”, 12.06.2014, Szczecin.

2013


 • (2013) IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Młodych Pracowników i Studenckich Organizacji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko”, 15-17.05.2013, Barzkowice.
 • (2013) II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów „Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce”, 25-26.04.2013, Szczecin.

2012


 • (2012) I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów „Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce”, 17-18.05.2012, Szczecin.
 • (2012) XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Zarządzanie gospodarką w XXI wieku”, 27-29.09.2012, Kulice.
 • (2012) IX Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska – Świat”, 04-06.06.2012, Międzyzdroje.

2011


 • (2011) VIII Zjazd Katedr Ekonomii, „Ekonomiczne Wyzwania XXI wieku. Polska – Unia Europejska – Świat”, 06-08.06.2011, Międzyzdroje.
 • (2011) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Financial assets restructuring of multinational companies in global economy”, październik, Kijów.
 • (2011) Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Financial and economic situation in Ukraine and Poland in the context of global crisis”, październik, Kijów.
 • (2011) Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Europe in crisis”, grudzień, Kijów.
 • (2011) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Euro Crisis or Lost Paradigm”, grudzień, Kijów.

2010


 • (2010) XVI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Gospodarka a idee zrównoważonego rozwoju. Dokąd zmierza światowy system ekonomiczny?”, 24-25.05.2010, Toruń.
 • (2010) VIII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne „Economy and Market Concentration”, 27-29.09.2010, Kulice.
 • (2010) VII Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska – Świat”, 06-09.06.2010, Międzyzdroje.

2009


 • (2009) XV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Przyszłość gospodarki po światowym kryzysie”, 21-22.09.2009, Warszawa.
 • (2009) VII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne „Economy and Market Concentration”, 23-25.09.2009, Kulice.
 • (2009) VI Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska – Świat”, 08-10.06.2009, Międzyzdroje.
 • (2009) V Konferencja Naukowa „Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery”, 19-20.01.2009, Kraków.
 • (2009) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „LAMA CONFERENCE: Some Facts About. Summarizing up the outcomes of LAMA Project”, 09.02.2009, Szczecin.

2008


 • (2008) XIV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Koniunktura gospodarcza – jak daleko od recesji”, 25-26.09.2008, Ustroń.
 • (2008) VI Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne “Competition of Entities with Reference to Competition of the Economy”, 15-17.10.2008, Kulice.
 • (2008) V Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska – Świat”, 02-04.06.2008, Międzyzdroje.
 • (2008) Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne “Target Market of an Enterprise in Relation to the Labour Market”, 03-05.11.2008, Sankt Gallen (Szwajcaria).
 • (2008) Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne “Competitive Capacity of Enterprises on the Labour Market”, 02-04.06.2008, Międzyzdroje.
 • (2008) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Concentrated Markets in European Union”, 15-17.12.2008, Praga (Republika Czeska).
 • (2008) IV Konferencja Naukowa „Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery”, 17-18.01.2008, Kraków.

2007


 • (2007) V Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne “Social and Economic Condition of Regional Development”, 12-14.09.2007, Kulice.
 • (2007) Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne “The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness”, 05-08.02.2007, Budapeszt-Sopron (Węgry).
 • (2007) Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne “Education System in Relation to Quality and Competencies of Work Resources. Factors Fostering Equal Opportunities”, 05-07.11.2007, Kowno (Litwa).
 • (2007) Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne “Demand for Work and its Competitiveness”, 04-06.06.2007, Międzyzdroje.
 • (2007) IV Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska – Świat”, 04-06.06.2007, Międzyzdroje.
 • (2007) III Konferencja Naukowa „Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery”, 11.01.2007, Kraków.

2006


 • (2006) XII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Rozwój gospodarczy i polityka spójności w UE”, 10-12.04.2006, Poznań.

 • (2006) Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne „Poland – Ukraine – Germany. The Labour Markets – Problems and Challenges”, 16-17.02.2006, Kulice.

 • (2006) Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne „Nature and Role of the Labour Market Institutions”, 05-07.06.2006, Międzyzdroje.

 • (2006) Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne „Flexibility of Labour Market”, 21-22.11.2006, Lyon (Francja).

 • (2006) Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne “Determinants of Attitudes and Behavior of the Decision-Making Entitles”, 07-08.04.2006, Ryga (Łotwa).

 • (2006) IV Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne „Economics Entitles’ Market Behavior - theory and practice”, 11-13.09.2006, Kulice.

 • (2006) III Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska – Świat”, 05-07.06.2006, Międzyzdroje.2005


 • (2005) Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne “Supporting Entrepreneurship in State Government Activities”, 14-15.11.2005, Gelsenkirchen (Niemcy).

 • (2005) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Together in Europe: Marketing Strategies of the Regional Development”, 12-15.05.2005, Tarnopol (Ukraina).

 • (2005) III Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne „Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce rynkowej”, 12-14.09.2005, Kulice.

 • (2005) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „18,7%”, 23-25.11.2005, Kulice.

 • (2005) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konkurencyjność w Unii Europejskiej”, 24-25.02.2005, Kulice.

 • (2005) II Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska – Świat”, 08-10.06.2005, Międzyzdroje.


2004


 •  (2004) Konferencja Naukowa „Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską”, 29-30.01.2004, Szczecin.
 • (2004) IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy”, 17-19.05.2004, Serock k. Warszawy.
 • (2004)  II  Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne , 27-29.09.2004, Kulice.
 • (2004) I Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomia u progu XXI wieku”, 07-09.06.2004, Międzyzdroje.

2003


 • (2003) VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia - Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki”, 22-24.09.2003, Poznań-Dymaczewo.

 • (2003) VII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych”, 15-17.01.2003, Warszawa.

 • (2003) I Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne, 12-13.05.2003, Kulice k. Nowogardu.2002


 • (2002) VI Konferencja Młodych Ekonomistów „Konkurencja – mity i fakty”, 25-27.09.2002, Świnoujście.

Jak do nas trafić


mapa wneiz