Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Działalność naukowo-badawcza Katedry – w oparciu o zainteresowania naukowe i dydaktyczne jej pracowników – obejmuje liczne publikacje, inicjatywy popularyzujące naukę, udział w konferencjach i warsztatach naukowych, współpracę w ramach projektów międzynarodowych, staże zagraniczne oraz uczestnictwo w realizacji grantów naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich.

Szczegółowe informacje na ten temat oraz o nagrodach naukowych i dydaktycznych pracowników Katedry zostały przedstawione w poszczególnych zakładkach.

Jak do nas trafić


mapa wneiz