Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim uczestniczyli w organizacji wielu proprzedsiębiorczych inicjatyw popularyzujących wiedzę ogólnoekonomiczną:
 • (2014) Konkurs dla szczecińskich licealistów "Moja kariera zawodowa”, organizacja szkolenia z zakresu komunikacji, prezentacji i kształtowania kariery zawodowej.

 • (2014) Utworzenie i prowadzenie Business Success Teams.

 • (2014) Dzień Ekonomisty na WNEiZ – wykład „Etyczna firma – etyczny pracownik”

 • (2013-2012) Przeprowadzenie prelekcji, wykładów dotyczących zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania w VIII LO w Szczecinie.

 • (2013) Wykład gościnny „Asertywna komunikacja” w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, 30.10.2013.

 • (2013) Szkolenie „Przebieg rekrutacji w branży finansowo – ubezpieczeniowej” Anną Sieradzan, przedstawicielką koncernu ERGO, 12.02.2013.

 • (2013) Cykl szkoleń z prowadzenia własnej działalności gospodarczej z Małgorzatą Krawczak, właścicielką firmy Natura Sukcesu.

 • (2013) Spotkanie „Praktyczne aspekty prowadzenia własnej firmy” z Katarzyną Sobiepanek, właścicielką firmy Green Cat, 14.03.2013.

 • (2013) Szkolenie „FOREX: pierwsze kroki, czyli jak zacząć zarabiać na rynku walutowym” z Piotrem Ząbeckim, przedstawicielem firmy TeleTRADE D.J. Ltd., 17.01.2013.

 • (2013) Wykład dla licealistów z Kamienia Pomorskiego w ramach projektu Młody Przedsiębiorca „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim, naukowe koła zainteresowań (NKZ), 02.03.2013.

 • (od 2013) prowadzenie wykładów na Akademii Młodych w ramach modułu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

 • (2012) Współpraca ze Stowarzyszeniem Kreatywni dla Szczecina w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu dotyczącego problematyki CSR (projekt „CSR4Students”).

 • (2012) Cykl wykładów otwartych poruszających zagadnienia przedsiębiorczości w Chinach z prof. Zhang Yuran z Guangdong University of Foreign Studies in China.

 • (2012) Wykład otwarty „Lider na miarę czasów, czyli jak obudzić w sobie motywację do działania” z Małgorzatą Krawczak, akredytowaną coach ACC ICF, 12.12.2012.

 • (2012) Wykład otwarty „System wyborczy a jakość parlamentu i polityki w Polsce” z dr Zdzisławem Ilskim, 16.11.2012.

 • (2012) Wykład „Anarchokapitalizm” z Marcinem Chmielowskim, współpracownikiem Instytutu Misesa, 24.04.2012.

 • (2012) Współpraca z PZU S.A. przy promocji organizowanego przez nich konkursu „Wiedzą pisane”.

 • (2012) Wykład „Zarządzanie organizacją pozarządową” z Adamem Surmaczem, Prezesem Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia KoLiber”, 19.03.2012.

 • (2012) Wykład otwarty „Rok 2012 – początek końca kryzysu” z dr Januszem Grobickim, ekspertem Centrum im. Adama Smitha w Warszawie, 08.03.2012.

 • (2011-2012) Cykl wykładów w języku angielskim organizowanych w ramach projektu PRORES z gośćmi z Ukrainy.

 • (2011) Debata „System ubezpieczeń społecznych”.

 • (2011) Spotkanie „Chińska ekspansja w postradzieckich republikach w Azji Środkowej. Relacje Chiny – Rosja” z Pawłem Behrendtem, Analitykiem Studiów Polska – Azja, 12.04.2011.

 • (2011) Spotkanie „Dług publiczny = wróg publiczny” z Adamem Surmaczem, Prezesem Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia KoLiber”, 18.01.2011.

 • (2011) Uczestnictwo w spotkaniu z zachodniopomorskimi przedsiębiorcami „Zachodniopomorski biznes społecznie odpowiedzialny” organizowanym przez Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.

 • (2010) Spotkanie „Przedsiębiorczość w regionie” z Urszulą Nowak, przedstawicielką firmy Randstad, 14.12.2010.

 • (2010) Spotkanie „Jak założyć własną firmę?” z Donatą Liszczak, właścicielką Szkoły Tańca Milagro.

 • (2009-2011) Cykl spotkań poświęconych zagadnieniom różnic kulturowych, w ramach których przedstawiane były kultury m.in. Europy Wschodniej, Indii, USA.

 • (2008-2012) Konkurs „Crazy Economicus” dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2008) Spotkanie „Magisterka i co dalej”, prowadzący: Józef Przemieniecki, 19.03.2008.

 • (2008) Cykl szkoleń „Techniki manipulacji”, prowadzący: Jacek Polak, Kierownik Wydziału Sprzedaży Bankowości Transakcyjnej Banku BHP, 21.01.2008, 03.03.2008, 10.03.2008.

 • (2008) Spotkanie „Ścieżki kariery – jak założyć i prowadzić firmę przy Akademickim Biurze Karier”, 08.05.2008.

 • (2008) Szkolenie „Jak radzić sobie ze stresem?”, prowadzący: Natalia Maj, 01.12.2008.

 • (2007) Cykl wykładów w języku angielskim organizowanych w ramach projektu LAMA z wykładowcami z europejskich uczelni (m.in. z Włoch, Węgier).

 • (2007) „Wrzuć grosiaka dla dzieciaka” - współorganizacja akcji charytatywnej.

 • (2007) Spotkanie z praktykiem biznesu, p. Edytą Białkowską, wiceprezesem zarządu firmy Multi Light.

 • (2006) "Przedsiębiorczość" - Międzynarodowy Konkurs Filmowy adresowany do: studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 • (2005) "Ekologicznie-ekonomicznie" - konkurs dla uczniów gimnazjów.

 • (2004-2008) "Młody Inwestor" konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.  (2004) "Ja też jestem Europejczykiem" - projekt popularyzatorski finansowany ze środków uzyskanych z grantu europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (Fundusz Współpracy).

 • (2004) Cykl Wykładów pt. „Strategia Lizbońska. Debata środowisk akademickich”, Warszawa 16.12.2004, Poznań 17.12.2004, Kraków 20.12.2004, Szczecin 22.12.2004; referaty: „Strategia Lizbońska 2000 – 2010 na półmetku. Najważniejszy program społeczno – gospodarczy Unii Gospodarczej”, „Analiza postępów w realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce. Trudne sprawy”, „Realizacja Strategii Lizbońskiej w krajach członkowskich” i „Realizacja w Polsce Strategii Lizbońskiej. Projekt LAMA”.

 • (2003-2004) "Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską" konkurs na najlepszą pracę pisemną realizowany w ramach grantu Narodowego Banku Polskiego Program Edukacji Ekonomicznej.

 • (2003) "Dziś pytanie - dziś odpowiedź" - gra on-line poświęcona problematyce funkcjonowania rynków kapitałowych.

 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych" - konkurs na najlepszą pracę pisemną finansowany ze środków uzyskanych z grantu Narodowego Banku Polskiego w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej i grantu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • (1998-2008) "Młody Inwestor" - konkurs popularyzujący wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych w grupach uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Jak do nas trafić


mapa wneiz