Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim są laureatami kilkudziesięciu nagród naukowych i dydaktycznych:
 • (2014) dr hab. Marek Kunasz - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2014) dr Ewa Mazur-Wierzbicka - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2014) dr Patrycja Zwiech - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2014) mgr Sandra Misiak - wyróżnienie pracy doktorskiej "Proces samozatrudnienia kobiet jako forma przedsiębiorczości. Uwarunkowania i skutki" listem gratulacyjnym Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2013) dr Marek Kunasz - brązowy krzyż zasługi za długoletnią służbę.

 • (2013) dr Patrycja Zwiech - brązowy krzyż zasługi za długoletnią służbę

 • (2013) dr Ewa Mazur-Wierzbicka - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2013) dr hab. Wojciech Jarecki - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2013) dr Ewa Mazur-Wierzbicka - wyróżnienie w kategorii Przygotowanie Merytoryczne w XVII edycji plebiscytu „Złota Kreda” na najlepszą kadrę akademicką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w kategorii - poziom wiedzy merytorycznej.

 • (2013) mgr Sandra Misiak - wyróżnienie w kategorii Przygotowanie Merytoryczne w XVII edycji plebiscytu „Złota Kreda” na najlepszą kadrę akademicką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w kategorii - poziom wiedzy merytorycznej.

 • (2012) dr Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2012) dr Patrycja Zwiech - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2012) dr Ewa Mazur-Wierzbicka- brązowy krzyż zasługi za długoletnią służbę.

 • (2012) mgr Sandra Misiak – pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego - nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2012) mgr Sandra Misiak - wyróżnienie w kategorii Przygotowanie Merytoryczne w XVI edycji plebiscytu „Złota Kreda” na najlepszą kadrę akademicką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w kategorii - poziom wiedzy merytorycznej.

 • (2012) mgr Sandra Misiak – drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat zgłoszony na XVII Konferencję Naukową Młodych Ekonomistów - referat: "Deklarowana postawa przedsiębiorcza ludzi młodych".

 • (2011) dr Ewa Mazur-Wierzbicka - odznaczenie Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 • (2011) dr Marek Kunasz - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2011) dr Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2011) mgr Sandra Misiak - wyróżnienie w kategorii Przygotowanie Merytoryczne w XV edycji plebiscytu „Złota Kreda” na najlepszą kadrę akademicką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w kategorii - poziom wiedzy merytorycznej.

 • (2010) dr Marek Kunasz - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2009) dr Marek Kunasz - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2008) dr Marek Kunasz - wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat zgłoszony na XIV Konferencję Naukową Młodych Ekonomistów - referat: "Kryzys subprime a zachowania inwestorów na GPW w Warszawie".

 • (2008) dr Patrycja Zwiech - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2007) dr Marek Kunasz - nagroda indywidualna stopnia II za szczególne osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2006) dr Patrycja Zwiech - wyróżnienie pracy doktorskiej "Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce" listem gratulacyjnym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2005) dr Marek Kunasz - wyróżnienie pracy doktorskiej "Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego" listem gratulacyjnym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2004) dr Ewa Mazur-Wierzbicka - wyróżnienie pracy doktorskiej „Efektywność ekonomiczno-ekologiczna funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego" listem gratulacyjnym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • (2004) mgr Marek Kunasz - II nagroda w konkursie na najlepszą pracę pisemną w grupie młodych pracowników nauki ze stopniem magistra za pracę "Young Investor" - pro-entrepreneurship project popularising knowledge on economics: concept, research results, w: "Society and consumption: economic-managerial and social-cultural factors", Vilnius-Brno-Hamburg-Kaunas-Ryga-Sopron 2004, s. 596 - 613. współautor: T. Bernat).

 • (2002) dr Marta Młokosiewicz – indywidualna nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki.

 • (2002) dr Wojciech Jarecki – indywidualna nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki.

Jak do nas trafić


mapa wneiz