Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Tytuł pracy: Metodyka identyfikacji i oceny ryzyka na potrzeby rocznego planowania audytu wewnętrznego w urzędach wojewódzkich
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, prof. zw. US
recenzenci: dr hab. Maria Jastrzębska, prof. UG,  prof. dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US
pdf Informacje o obronie
pdf Autoreferat pracy doktorskiej
pdf Recenzja - prof. Jastrzębska
pdf Recenzja - prof. Gos

Jak do nas trafić


mapa wneiz