Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Zarządzanie współpracą wewnątrz- i międzysektorową organizacji pozarządowych
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: dr hab. Edyta Rudawska, prof. nadzw. US
recenzenci: dr hab. Robert Kozielski,  dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. nadzw. US
pdf Informacje o obronie
pdf Recenzja - dr hab. R. Kozielski
pdf Recenzja - prof. E. Frąckiewicz

Jak do nas trafić


mapa wneiz