Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Stopnie doktora nadane przez Wydział


Rok 2019

 1. mgr Lidia Sokołowska - Metody aktywizacji zachowań przedsiębiorczych młodzieży szkolnej
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Iga Rudawska, recenzenci: dr hab. dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), ­ ­­dr hab. Wiesława Kuźniar. prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 2. mgr Anna Berezka - Wykorzystanie środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki na kształcenie ustawiczne w kontekście potrzeb rynku pracy
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Barbara Kryk, prof. US, recenzenci: dr hab. Renata Knap, prof. US, (Uniwersytet Szczeciński), ­ ­­dr hab. Ewa Pancer-Cybulska (Uniwersytet Wrocławski)
 3. mgr Jacek Markiewicz - Zarządzanie portfelem klientów MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Edyta Rudawska, prof. US, recenzenci: dr hab. Joanna Hernik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), ­ ­­dr hab. Maciej-Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 4. mgr Wioletta Florczak - Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konsumpcji kultury wysokiej w województwie zachodniopomorskim
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. prof. US Augustyna Burlita, prof. US, recenzenci: prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta (Akademia Leona Koźmińskiego W Warszawie), ­ ­­dr hab. Jolanta Witek (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)
 5. Arkan Thomas Klozy - Rachunkowość kreatywna: badanie empiryczne z wykorzystaniem modelu C-score (Creative Accounting: An Empirical Investigation based on the C- score Model)
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, promotor pomocniczy: dr Paweł Baran, recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (Uniwersytet Gdański), ­ ­­dr hab. Michał Kałdoński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 6. mgr Adrian Markiewicz - System gwarantowania depozytów bankowych w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego w Polsce
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Konrad Raczkowski, promotor pomocniczy: dr Tomasz Muliński, recenzenci: dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), ­ ­­ dr hab. Marta Postuła (Uniwersytet Warszawski)
 7. mgr inż. Beata Ziembicka - Szacowanie wartości nieruchomości z uwzględnieniem efektywności energetycznej budynku
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Iwona Foryś, recenzenci: dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), ­ ­­ dr hab. inż. Małgorzata Krajewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 8. mgr Tomasz Żelazek - Pomiar efektywności funkcjonowania banków spółdzielczych z uwzględnieniem ryzyka finansowego
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Adam Adamczyk, recenzenci: dr hab. Sławomir Franek (Uniwersytet Szczeciński), ­ ­­ dr hab. Anna Szelągowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 9. mgr Joanna Góralska - Organizacja pracy outsourcingu rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Waldemar Gos, recenzenci: prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ­ ­­ dr hab. Katarzyna Świetla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 10. mgr Marek Jasztal - Kierunki modyfikacji audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych policji
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska, recenzenci: dr hab. Wojciech Fliegner (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ­ ­­ dr hab. Henryk Lelusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 11. mgr Ilona Kędzierska-Bujak - Koncepcja pomiaru dokonań dla uczelni
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Waldemar Gos, recenzenci: dr hab. Małgorzata Rówińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), ­ ­­ dr hab. Robert Kowalak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 12. mgr Ilona Żelazowska - Anomalie sezonowe funduszy inwestycyjnych w świetle hipotezy efektywności rynku kapitałowego
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Sebastian Majewski, recenzenci: dr hab. Grzegorz Mentel, (Politechnika Rzeszowska), ­ ­­ dr hab. Katarzyna Perez (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 13. mgr Artur Gnat- Komunikacja rynkowa w realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Iga Rudawska, recenzenci: dr hab. Wawrzyniec Rudolf (Uniwersytet Łódzki), ­ ­­ dr hab. Augustyna Burlita (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2018

 1. mgr Adam Wyszomirski - Ocena wpływu uczestnictwa w projekcie międzynarodowym jako czynnik zmian w samorządzie na przykładzie projektu CIVITAS RENAISSANCE
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. nadzw. US, recenzenci: prof. dr hab. Jacek Grzywacz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), ­ ­­ prof. dr hab. Kazimierz Pająk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 2. mgr Ewelina Niewiadomska- Model organizacji systemu workflow w jednostce administracji publicznej
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk, recenzenci: prof. dr hab. Adam Nowicki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ­ ­­ dr hab. Ewa Krok (Uniwersytet Szczeciński)
 3. Akeel Abdulkareem Farhan Alsakaa- Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem technik neuronauki poznawczej (Decision Support with the Use of Cognitive Neuroscience Tecniques)
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. inż. Kesra Nermend, promotor pomocniczy: dr inż. Anna Borawska recenzenci: dr hab. Arkadiusz Januszewski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Śniadeckich w Bydgoszczy), ­ ­­ dr hab. Joanna Paliszkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 4. mgr Mirosław Górski- Statystyczne badanie wpływu determinant rynku nieruchomości na poziom rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Iwona Foryś, promotor pomocniczy: dr Magdalena Janowicz recenzenci: dr hab. Gabriel Główka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), ­ ­­ prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 5. Fatimah Mohammed Furaiji- Zastosowanie symulacji wieloagentowej w modelowaniu zachowania konsumentów ("Application of Multi-Agent Based Simulation in Consumer Behaviour Modelling")
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, promotor pomocniczy: dr Agata Wawrzyniak, recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ­ ­­ dr hab. inż. Jan Studziński (Polska Akademia Nauk)
 6. mgr Wiktoria Korzeniewicz- Metody oceny wpływu kapitału ludzkiego na kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Edward Urbańczyk, recenzenci: prof. dr hab. Henryk Sobolewski (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), ­ ­­ dr hab. Tomasz Bernat (Uniwersytet Szczeciński)
 7. mgr Grzegorz Ladorucki- Ewaluacja dostawców w organizacji procesu produkcji przedsiębiorstwa z zastosowaniem metod wielokryterialnych
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Waldemar Wolski, prof. nadzw. US, promotror pomocniczy: dr inż. Jarosław Wątróbski, recenzenci: dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy), dr hab. Ewa Ziemba, prof. nadzw. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 8. mgr Dariusz Sobolewski- Wpływ wykorzystania funduszy pożyczkowych na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Beata Filipiak, recenzenci: dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa), ­ ­­ dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 9. mgr Krzysztof Dziadek Model rachunkowości w zarządzaniu projektami europejskimi
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, recenzenci: dr hab. Maria Hass-Symotiuk prof. AJP (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.), ­ ­­ dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 10. mgr Magdalena Suska-Szczerbicka Ocena efektywności funkcjonowania energetyki wiatrowej w Polsce
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Edward Urbańczyk, recenzenci: dr hab. Barbara Kryk, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), ­ ­­ dr hab. Dariusz Nowak, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 11. mgr Łukasz Jankowski Koncepcja pomiaru luki podatkowej na tle wyników kontroli skarbowej
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska, promotor pomocniczy: dr Wojciech Naruć, recenzenci: dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), ­ ­­ dr hab. Marta Kluzek, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 12. mgr Beata Szetela Wielowymiarowa niezależność kryptowalut na przykładzie bitcoina
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US, promotor pomocniczy: dr Grzegorz Mentel, recenzenci: dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ­ ­­ prof. dr hab. Jerzy Węcławski (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
 13. mgr Anna Konieczna Koncepcja systemu finansowania świadczeń opieki długoterminowej osób starszych w Polsce
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Leon Dorozik, recenzenci: dr hab. Adam Adamczyk, prof. US, (Uniwersytet Szczeciński), ­ ­­ dr hab. Maria Węgrzyn, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)


Rok 2017

 1. mgr Radosław Gaca - Zmienne jakościowe w procesie szacowania wartości rynkowej nieruchomości
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Iwona Foryś, prof. nadzw. US, promotor pomocniczy: dr Barbara Batóg recenzenci: prof. zw. dr hab. inż. Sabina Źróbek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), ­ ­­ dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
 2. mgr Piotr Waśniewski - System pomiaru dokonań w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Wanda Skoczylas, prof. zw. US, recenzenci: dr hab. Robert Kowalak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ­ ­­ dr hab. Janusz Nesterak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 3. mgr Magdalena Kowalska - Narzędzia komunikacji internetowej w kreowaniu relacji z młodym konsumentem
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Edyta Rudawska, prof. nadzw. US, recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Smyczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), ­ ­­dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 4. mgr Marlena Płonka - Transfer technologii w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. nadzw. UZ, recenzenci: dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), ­ ­­dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 5. mgr inż. Wojciech Kamieniecki - Ekonomiczna Wartość Dodana w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora telekomunikacyjnego w Polsce
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Jakub Swacha, prof. nadzw. US, recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz (Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna), ­ ­­dr hab. Anna Pamuła (Uniwersytet Łódzki)
 6. Nidhal Mohammed Ali - The quality of information about earnings of commercial banks in Iraq (Jakość informacji o zyskach banków komercyjnych w Iraku)
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Tomasz Bernat, prof. nadzw. US, recenzenci: dr hab. Agnieszka Alińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), ­ ­­dr hab. Bartłomiej Nita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 7. mgr inż. Jarosław Siergiej - Statystyczna analiza i diagnoza przeładunków portowych w ujęciu sezonowym na potrzeby wspomagania działalności portowej
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Józef Hozer, prof. zw. US, recenzenci: dr hab. Wojciech Drożdż (Uniwersytet Szczeciński), ­ ­­ dr hab. Adam Przybyłowski (Akademia Morska w Gdyni)
 8. mgr Agnieszka Krzemińska - Budżet bieżący jako instrument gospodarki finansowej jednostek samorządu gminnego
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Marek Dylewski , recenzenci: prof. dr hab. Teresa Famulska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), ­ ­­ dr hab. Marzanna Poniatowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 9. mgr Anna Horsecka - Analiza i diagnoza wpływu działalności funduszy emerytalnych na rozwój rynku nieruchomości
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Józef Hozer , recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), ­ ­­ prof. dr hab. Sabina Źróbek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 10. mgr Adriana Ćwiertnia - Wykorzystanie Internetu w procesie internacjonalizacji MSP
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Ewa Frąckiewicz, recenzenci: prof. dr hab. Jan W. Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), ­ ­­ dr hab. Mirosław Jarosiński (Szkoła Główna Handlowa)
 11. mgr Michał Falkowski - Wpływ działalności funduszy hedgingowych na ryzyko systemowe
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Piotr Szczepankowski, promotor pomocniczy: dr Agata Sierpińska-Sawicz, recenzenci: dr hab. Paweł Mielcarz (Akademia Leona Koźmińskiego), ­ ­­ prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 12. mgr Anna Mierzejewska - Ocena bezpieczeństwa działalności banków komercyjnych na rynku kapitałowym
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, recenzenci: prof. dr hab. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki), ­ ­­ prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska (Uniwersytet Gdański)


Rok 2016

 1. Yasen Asad Mhann Rajihy - Metoda składowych niezależnych i sztuczne sieci neuronowe we wspomaganiu decyzji na przykładzie rynku kapitałowego
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. nadzw. US, recenzenci: prof. zw. dr hab. Dorota Witkowska (Uniwersytet Łódzki), ­ ­­ dr hab. Anna Zamojska , prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański)
 2. Ammar Ibrahim Shihab - Metodyka zarządzania serwisami internetowymi jednostek samorządu terytorialnego
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. nadzw. US, recenzenci: prof.  zw. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski), ­ ­­ dr hab. Łukasz Popławski , prof. nadzw. UEK ( Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 3. mgr Joanna Matusiak - Model eksploracji danych w zarządzaniu rozwojem zawodowym
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk, recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), ­ ­­ dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 4. mgr Agnieszka Judkowiak - Kierunki doskonalenia rachunkowości instrumentów finansowych w spółkach giełdowych dziedzina: nauki ekonomiczne
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US, recenzenci: dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ­ ­­ dr hab. Stanisław Hońko, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)
 5. mgr Ewelina Młodzik - Metodyka identyfikacji i oceny ryzyka na potrzeby rocznego planowania audytu wewnętrznego w urzędach wojewódzkich
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, prof. zw. US, recenzenci: dr hab. Maria Jastrzębska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), ­ ­­ prof. dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)
 6. mgr Waldemar Miączyński - Badanie prawidłowości statystycznych we wspólnotach mieszkaniowych na przykładzie wybranych miast wojewódzwa zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia: ,  promotor: prof. dr hab. Józef Hozer, prof. zw. US, recenzenci: prof. dr hab. Sabina Źróbek, prof. zw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), ­ ­­ dr hab. Sebastian Kokot, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)
 7. mgr Jan Kaczmarczyk - Rachunek sozoekonomiczny inwestycji termomodernizacyjnych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowych województwa zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Barbara Kryk, prof. nadzw. US, recenzenci: dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki), ­ ­­ dr hab. Sebastian Kokot, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)
 8. mgr Marta Bloch - Zarządzanie współpracą wewnątrz- i międzysektorową organizacji pozarządowych
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Edyta Rudawska, prof. nadzw. US, recenzenci: dr hab. Robert Kozielski (Uniwersytet Łódzki), ­ ­­ dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)
 9. Sabah Noori Abbas Al-Mihyawi - Assessment of Investment Attractiveness in Arab Countries (Ocena atrakcyjności inwestycyjnej krajów arabskich)
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. nadzw. US, recenzenci: dr hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ­ ­­ prof. dr hab. Jerzy Różański prof. zw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 10. mgr Anna Czarnecka - Wpływ efektu framingu na postawy wobec elementów konstrukcji podatku
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. nadzw. WSB, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Gajdka, prof. zw. UŁ (Uniwersytet Łódzki), ­ ­­ dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw. UMCS (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
 11. mgr Jadwiga Gorączkowska - Stymulowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych przez instytucje wsparcia biznesu w Polsce
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. nadzw. UZ, recenzenci: dr hab. Krystyna Poznańska, prof. nadzw. SGH (Szkoła Główna Handlowa), ­ ­­ dr hab. Marek Szajt, prof. nadzw. PCz  (Politechnika Częstochowska)
 12. mgr Tomasz Felczak - Ocena strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych
  data nadania stopnia: ,  promotor: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW, recenzenci: prof. dr hab. Edward Urbańczyk, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński), ­ ­­ dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. PK  (Politechnika Koszalińska)

Rok 2015

 1. mgr Radosław Wiśniewski - Systemy motywacyjne zarządów polskich spółek giełdowych
  data nadania stopnia:08.01.2015, promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska, recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański), ­ ­­ dr hab. inż. Alberto Lozano-Platonoff (Uniwersytet Szczeciński)
 2. mgr Artur Nagórka - Wynik finansowy a wycena rynkowa spółek giełdowych sektora spożywczego
  data nadania stopnia:29.01.2015, promotor: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW, recenzenci: prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska (Uniwersytet Łódzki) , ­ ­­ dr hab. Sebastian Majewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 3. mgr Justyna Lemke - Modelowanie alokacji zasobów produkcyjnych z wykorzystaniem metod symulacji komputerowej
  data nadania stopnia:29.01.2015, promotor: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US, recenzenci: prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska (Uniwersytet Łódzki), ­dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 4. mgr Karolina Beyer - Kształtowanie zasobów kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach
  data nadania stopnia:29.01.2015, promotor: dr hab. Maria Białasiewicz, prof. US, recenzenci: prof. dr hab. Halina Towarnicka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) , ­dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 5. mgr Michał Grudziński - Kształtowanie standardów wyceny przedsiębiorstw
  data nadania stopnia:05.03.2015, promotor: prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, recenzenci: dr hab. Andrzej Jaki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) , ­dr hab. Adam Szyszka, prof. ndzw. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
 6. mgr Justyna Nadolna - Wpływ informacyjno-promocyjnych instrumentów proeksportowych na rozwój eksportu przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia:, promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński, recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ­dr hab. Renata Knap (Uniwersytet Szczeciński)
 7. mgr Katarzyna Kazojć - Kształtowanie procesów transferu technologii w klastrach morskich w Polsce
  data nadania stopnia:, promotor: dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US, recenzenci: prof. dr hab. Henryk Sobolewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ­dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna (Uniwersytet Szczeciński)
 8. mgr Roman Tylżanowski - Determinanty transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
  data nadania stopnia:, promotor: dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US, recenzenci: dr hab. Dariusz Nowak, (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ­dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 9. mgr Marek Siwkowski - Zarządzanie jakością usług na rynku pocztowym
  data nadania stopnia:, promotor: dr hab. Józef Frąś, prof. nadzw. PP, recenzenci: dr hab. Jan Długosz, prof. nadzw. UEP, (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ­dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 10. Salam Hassan Mhsen Ali Al-Augba - Text mining method in evaluation of media's on impact on market value ratio's (Metoda text miningu w ocenie wpłlywu mediów na kształtowanie się wskaźników wartości rynkowej )
  data nadania stopnia:, promotor: dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. nadzw. US, recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Beata Osińska, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), ­prof. dr hab. Bolesław Borkowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 11. mgr Hubert Pachciarek - Zarządzanie programami foresight na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia:, promotor: dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff, prof. nadzw. US, recenzenci: dr hab. Dominika Latusek-Jurczak, prof. nadzw. ALK, (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), ­prof. dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila (Uniwersytet Szczeciński)
 12. mgr Maciej Możejewski - Model pomiaru jakości informacji publicznej na potrzeby ponownego użycia
  data nadania stopnia:, promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk, recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz  (Szkoła Wyższa Informatyki Stosowanej i Zarządzania), ­dr hab. prof. US Waldemar Wolski (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2014

 1. mgr Adrian Wołoszyn - Efekt niedowartościowania akcji w dniu debiutu na rynku kapitalowym w Polsce
  data nadania stopnia: 09.01.2014 r. , promotor: dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki, recenzenci: dr hab. Jerzy Gajdka, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), ­ ­­ dr hab. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński)
 2. mgr Urszula Maciejczuk-Tytus - Relacje marketingowe źródłem konkurencyjności usług edukacyjnych
  data nadania stopnia: 30.01.2014 r. , promotor: dr hab. Iga Rudawska prof. US, recenzenci: dr hab. Miroslawa Pluta-Olearnik, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ­ ­­ dr hab. Jolanta Witek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 3. mgr Sandra Misiak - Proces samozatrudnienia kobiet jako forma przedsiębiorczości. Uwarunkowania i skutki
  data nadania stopnia: 06.03.2014 r. , promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska, recenzenci:  prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański), ­ ­­ dr hab. Edyta Rudawska,  prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 4. mgr Artur Kulpa -  Metoda oceny efektywności serwisu internetowego
  data nadania stopnia: 10.04.2014 r. , promotor: dr hab. Waldemar Wolski, prof. US, recenzenci:  prof. dr hab. Adam Nowicki (Politechnika Częstochowska), ­ ­­ dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 5. mgr inż. Anna Łatuszyńska -  Metodyka oceny stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  data nadania stopnia: 10.04.2014 r. , promotor: dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US, recenzenci:  prof. dr hab. Magdalena Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ­ ­­ prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 6. mgr Mateusz Grzesiak -  Metodyka badania i oceny racjonalności ekonomicznej w gospodarce wodą w regionie
  data nadania stopnia: 08.05.2014 r. , promotor: dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US, recenzenci:  prof. dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), ­ ­­ dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 7. mgr Regina Gackowska-Cieściów-  Ocena normatywnych wielkości wskaźników finansowych z wykorzystaniem wybranych baz odniesienia
  data nadania stopnia:  promotor: dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. US, recenzenci:  dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański), ­ ­­ dr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 8. mgr Mirosław Adamczyk -  Optymalizacja zakresu informacji o kapitałach własnych w sprawozdaniach finansowych spółek z rynku NewConnect
  data nadania stopnia:  promotor: prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska, recenzenci:  prof. zw. dr hab. Wiktor Gabrusewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ­prof. dr hab. Jolanta Iwin (Uniwersytet Szczeciński)
 9. mgr Izabela Szamrej- Baran -  Wpływ ubóstwa energetycznego na warunki życia gospodarstw domowych w Polsce
  data nadania stopnia:  promotor: dr hab. Janusz Korol, prof. US, recenzenci:  Józef Dziechciarz, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Barbara Kryk, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 10. mgr inż. Aleksandra Radomska- Zalas  - Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych
  data nadania stopnia:  promotor: prof. zw. dr hab. Zdzisław Szyjewski, recenzenci:  prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Adam Nowicki (Politechnika Częstochowska)
 11. mgr Dariusz Kloskowski  - Statystyczno-ekonometryczne badanie wpływu determinant rynku nieruchomości na poziom rozwoju społeczno- gospodarczego regionów nadmorskich
  data nadania stopnia:  promotor: prof. zw. dr hab. Józef Hozer, recenzenci:  prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr hab. prof. US Sebastian Kokot (Uniwersytet Szczeciński)
 12. mgr Małgorzata Wiścicka   - Nierówności w sferze konsumpcji gospodarstw domowych w okresie przemian w Polsce
  data nadania stopnia: , promotor: dr hab. Jolanta Witek, prof. US, recenzenci:  dr hab. Anna Dąbrowska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Augustyna Burlita, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 13. mgr inż. Robert Jóźwiak   - Wykorzystanie matematycznych technik decyzyjnych do optymalizacji miejsca i sposobu opodatkowania dochodu
  data nadania stopnia: , promotor: dr hab. Stefan Grzesiak, prof. US, recenzenci:  prof. dr hab. Edward Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Janusz Korol, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 14. mgr Marcin Rabe   - Regionalny system alternatywnych źródeł energii
  data nadania stopnia:  , promotor: dr hab. Marian Malicki, prof. US, recenzenci:  prof. dr hab. Bolesław Borkowski (SGGW Warszawa), dr hab. Barbara Kryk, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 15. mgr Tomasz Rzychoń   - Audyt marketingowy w procesie wdrażania usprawnień zarządczych w placówkach lecznictwa otwartego
  data nadania stopnia:  , promotor: dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US, recenzenci:  dr hab. Agnieszka Żbikowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Edyta Rudawska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 16. mgr Tomasz Komorowski   - Wielokryterialna ocena usług e-learningowych szkół wyższych
  data nadania stopnia:  , promotor: prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek, recenzenci:  prof. dr hab. inż. Leszek Adam Kiełtyka (Politechnika Częstochowska), dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 17. mgr Grzegorz Szyjewski   - Organizacja uwierzytelnienia internetowych transakcji biznesowych
  data nadania stopnia:  , promotor: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Budziński, recenzenci:  prof. dr hab. inż. Ludosław Kazimierz Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), dr hab. Jakub Swacha, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 18. mgr Roma Strulak-Wójcikiewicz   - System oceny wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne
  data nadania stopnia:  , promotor: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US,  recenzenci:  dr hab. Zenon Biniek, prof. WSTI (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2013

 1. mgr Anna Wieczorek-Szymańska - Proces kształtowania kompetencji pracowniczych w sektorze bankowym
  data nadania stopnia: 10.01.2013 r. , promotor: dr hab. prof. US Maria Białasiewicz, recenzenci: prof. zw. dr hab. Halina Towarnicka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ­ ­­ dr hab. Joanna Wiśniewska (Uniwersytet Szczeciński)
 2. mgr Zbigniew Dylewski - Ocena możliwości świadczenia usług transgranicznych przez Polskę do wybranych krajów UE
  data nadania stopnia: 07.03.2013 r. , promotor: dr hab. inż. prof. US Marian Malicki, recenzenci: prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ­ dr hab. prof. SGGW Julian Tadeusz Krzyżanowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie­­), prof zw. dr hab. Jerzy Dudziński (Uniwersytet Szczeciński)
 3. mgr Grażyna Urbanek - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
  data nadania stopnia: 11.04.2013 r.,  promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Sułkowski, recenzenci: prof. dr hab. Bożena Klimczak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ­ prof. dr hab. Marian Noga (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), dr hab. prof. US Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński)
 4. mgr Agnieszka Martynowska - Analiza ryzyka sektorowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1998-2010
  data nadania stopnia: 09.05.2013 r.   promotor: prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, recenzenci: prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), ­ prof. zw. dr hab. Adam Kopiński  (Uniwersytet  Ekonomiczny we Wrocławiu),  dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)
 5. mgr Joanna Habelman - Model strategicznej karty wyników w zarządzaniu portem morskim
  data nadania stopnia: 13.06.2013 r.,  promotor: prof. zw. dr hab. Ksenia Czubakowska, recenzenci: prof. zw. dr hab. Edward Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ­   prof. dr hab. Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)
 6. mgr Monika Kotowicz - Śwital - Wykorzystanie instrumentarium rachunkowości zarządczej na potrzeby szacowania wartości klienta
  data nadania stopnia: 04.07.2013 r.,  promotor: prof. zw. dr hab. Ksenia Czubakowska, recenzenci: prof. zw. dr hab. Jerzy Gierusz (Uniwersytet Gdański), ­   ­ ­­ prof. zw. dr hab. Zenon Głodek (Uniwersytet Szczeciński)
 7. mgr Sławomir Mazurek - Metodyka ustalania stanu niewypłacalności upadłościowej przedsiębiorstwa
  data nadania stopnia: 30.09.2013 r., promotor: dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki, recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (Szkoła Głównea Handlowa w Warszawie, ­   ­ ­­ dr hab. prof. ZUT Teodor Skotarczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Szczeciński)
 8. mgr Dorota Żebrowska-Suchodolska - Rozwój a efektywność informacyjna rynku kapitałowego w Polsce
  data nadania stopnia: 30.09.2013 r., promotor: prof. zw. dr hab. Dorota Witkowska ( Szkola Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Dębski (Uniwersytet Łódzki), ­   ­ ­­ prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 9. mgr Maciej Ciołek - Słaba forma efektywności informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999-2009
  data nadania stopnia: 30.09.2013 r., promotor: dr hab. prof. WSB Jarosław Mielcarek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), recenzenci: prof. dr hab. Adam Kopiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ­   ­ ­­ prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 10. mgr Magdalena Pętlak - Model przepływu informacji medycznych w procesie obsługi pacjenta
  data nadania stopnia: 30.09.2013 r., promotor: dr hab. prof. US Iga Rudawska, recenzenci: dr hab. prof. UE Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 11. mgr Magdalena Janowicz - Model połączenia spółek handlowych w rachunkowości
  data nadania stopnia: 10.10.2013 r.,  promotor: prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, recenzenci: dr hab. prof. UE Marzena Remlein (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)
 12. mgr Janusz Żywicki - Infrastruktura kulturalna w rozwoju regionu zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia: 10.10.2013 r.,  promotor: dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka, recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Kietlińska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Krzysztof Malik (Politechnika Opolska), dr hab. prof. US Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński)
 13. mgr Anna Bielawa - Zarządzanie jakością usług w przedsiębiorstwach sektora motoryzacyjnego
  data nadania stopnia: 05.12.2013 r.,  promotor: dr hab. Józef Frąś,  prof. PP, recenzenci: dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, prof. PP (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. Władysław Janasz (Uniwersytet Szczeciński)
 14. mgr Joanna Staśkiewicz - Innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
  data nadania stopnia: 05.12.2013 r.,  promotor: dr hab. Halina Nakonieczna-Kisiel, prof. US., recenzenci: dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG(Uniwersytet Gdański), dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2012

 1. mgr Irena Sobieska - Determinanty rozwoju doradztwa podatkowego w Polsce
  data nadania stopnia: 12.01.2012 r.,  promotor: dr hab. prof. US Jolanta Iwin-Garzyńska, recenzenci: prof. zw. dr hab. Teresa Famulska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), ­ ­­ prof. zw. dr hab. Alicja Pomorska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. zw. dr hab. Ksenia Czubakowska (Uniwersytet Szczeciński)
 2. mgr Dariusz Daraż - Rachunek sozoekonomiczny inwestycji proekologicznych na przykładzie Elektrowni Turów
  data nadania stopnia: 05.04.2012 r.,  promotor: dr hab. prof. US Barbara Kryk, recenzenci: dr hab. prof. PO Krzysztof Malik (Politechnika Opolska), ­ ­­ dr hab. prof. AGH Leszek Preisner (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr hab. prof. US Marian Malicki (Uniwersytet Szczeciński)
 3. mgr Sylwia Bąkowska - Kształtowanie relacji z segmentem kreatywnym w regionie - aspekt marketingowy
  data nadania stopnia: 05.04.2012 r.,  promotor: dr hab. prof. US Iga Rudawska, recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański), ­ ­­ dr hab. prof. US Augustyna Burlita (Uniwersytet Szczeciński)
 4. mgr Katarzyna Nowacka-Bandosz - Zmiany w strukturze popytu na światowym rynku usług – skutki dla Polski
  data nadania stopnia: 21.06.2012 r.,  promotor: dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel, recenzenci: dr hab. prof. UG Krystyna Żołądkiewicz (Uniwersytet Gdański), ­ prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński (Uniwersytet Szczeciński)
 5. mgr Kamila Trojanowska - Koncepcja badania płynności finansowej gminy jako grupy kapitałowej na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia: 20.09.2012 r.,  promotor: dr hab. prof. US Jolanta Iwin-Garzyńska, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Marecki (Szkoła Główna Handlowa), ­ prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak (Uniwersytet Szczeciński)
 6. mgr Tomasz Zdziebko - Odkrywanie preferencji użytkowników na potrzeby systemów rekomendacyjnych w handlu elektronicznym
  data nadania stopnia: 11.10.2012 r.,  promotor: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Budziński, recenzenci: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy), dr hab. Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 7. mgr Robert Wysocki - Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego
  data nadania stopnia: 08.11.2012 r.,  promotor: dr hab. prof. UZ inż. Daniel Fic, recenzenci: dr hab. prof. UO Elżbieta Weiss (Uniwersytet Opolski), ­ ­­ dr hab. prof. US inż. Alberto Lozano-Platonoff (Uniwersytet Szczeciński)
 8. mgr Agnieszka Deja - Analiza odbioru odpadów ze statków w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu
  data nadania stopnia: 06.12.2012 r.,  promotor: dr hab. inż prof. US Marian Malicki,  recenzenci: prof. dr hab. inż.  Piotr Przybyłowski (Akademia  Morska w Gdyni),  dr hab. prof. US Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński)
 9. mgr Anna Katoła - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie w procesie wykorzystania funduszy unijnych
  data nadania stopnia: 06.12.2012 r.,  promotor: dr hab. prof. US Barbara Kryk, recenzenci: prof. zw. dr hab. Józefa Famielec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. inż. prof. US Marian Malicki (Uniwersytet Szczeciński)

Rok 2011

 1. mgr Magdalena Woźniak-Miszewska - Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionu ekonomicznego (na przykładzie Zachodniopomorskiego)
  data nadania stopnia: 03.03.2011 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Władysław Janasz, recenzenci: dr hab. prof. UG Anna Górczyńska (Uniwersytet Gdański), prof. zw. dr hab. Halina Towarnicka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. prof. US Marian Malicki (Uniwersytet Szczeciński)
 2. mgr Karolina Muszyńska - Kształtowanie modelu komunikacji w zespole projektowym
  data nadania stopnia: 12.05.2011 r.,  promotor: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, recenzenci: dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska), prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
 3. mgr Agnieszka Szuszakiewicz - Fundusze pomocowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: 19.09.2011 r.,  promotor: dr hab. prof. US Jolanta Iwin-Garzyńska, recenzenci: ­ prof. dr hab. Krzysztof Marecki (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. prof. UŁ Mirosław Wypych (Uniwersytet Łódzki), ­dr hab. prof. US Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński)
 4. mgr Michał Nowakowski - Metodyka oceny jakości architektury informacji w portalach biznesowych
  data nadania stopnia: 06.10.2011 r.,   promotor: dr hab. prof. US Waldemar Wolski, recenzenci: ­prof. zw. dr hab. Adam Nowicki (Politechnika Częstochowska), ­ ­prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 5. mgr Monika Bednarczyk - Zarządzanie wiedzą w organizacjach regionu lubuskiego
  data nadania stopnia: 13.10.2011 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Władysław Janasz, recenzenci: ­dr hab. prof. UMK Wojciech Popławski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), ­dr hab. Ewa Frąckiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 6. mgr Urszula Drumlak - Modele kształcenia księgowych w świetle standardów zawodowych
  data nadania stopnia: 10.11.2011 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz, recenzenci: prof. dr hab. Teresa Martyniuk (Uniwersytet Gdański), ­dr hab. prof. US Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)

Rok 2010
 1. mgr inż. Marcin Mastalerz - Ekonomiczne aspekty wyboru systemu e-learningu w szkole wyższej
  data nadania stopnia: 21.01.2010 r.,  promotor: prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek, recenzenci: prof. zw. dr hab. Adam Nowicki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. zw. dr hab. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 2. mgr Piotr Obidziński - Metody ilościowe w badaniu wpływu zmian czynników otoczenia systemu emerytalnego na zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej
  data nadania stopnia: 21.01.2010 r.,  promotor: dr hab. prof. US Mirosława Gazińska, recenzenci: prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 3. mgr Paweł Baran - Wybrane metody programowania dynamicznego we wspomaganiu decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa sektora energetycznego
  data nadania stopnia: 04.03.2010 r.,  promotor: dr hab. prof. US Stefan Grzesiak, recenzenci: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), prof. zw. dr hab. Józef Hozer ( Uniwersytet Szczeciński)
 4. mgr Marcin Będzieszak - Koncepcja wykorzystania ewaluacji w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce
  data nadania stopnia: 04.03.2010 r.,  promotor: dr hab. prof. US Teresa Lubińska, recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Ziółkowska (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), dr hab. prof. US Wanda Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński)
 5. mgr Marek Kubik - Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny efektywności gospodarowania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego
  data nadania stopnia: 08.04.2010 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk, recenzenci: prof. dr hab. Adam Peszko (Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie), prof. zw. dr hab. Maria Nowicka-Skowron (Politechnika Częstochowska), prof. zw. dr hab. Leon Dorozik (Uniwersytet Szczeciński)
 6. mgr Władysław Hoffmann - Modelowanie reguł wnioskujących w udzielaniu kredytów gospodarczych w bankach komercyjnych
  data nadania stopnia: 08.04.2010 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Ryszard Budziński, recenzenci: prof. zw. dr hab. Bolesław Borkowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr hab. prof. US Jolanta Iwin-Garzyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 7. mgr Przemysław Szczuciński
  Modelowanie związków zmian strukturalnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw z rozwojem regionalnym w Polsce
  data nadania stopnia: 13.05.2010 r.,   promotor: dr hab. prof. US Mirosława Gazińska, recenzenci: prof. zw. dr hab. Marek Walesiak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Janusz Korol (Uniwersytet Szczeciński)
 8. mgr Sebastan Gnat
  Wykorzystanie metod badań operacyjnych w modelowaniu wpływu podatku katastralnego na sytuację finansową gminy
  data nadania stopnia: 17.06.2010 r.,   promotor: dr hab. prof. US Stefan Grzesiak, recenzenci:prof. dr hab. Sabina Źróbek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Józef Hozer (Uniwersytet Szczeciński)
 9. mgr inż. Alina Jakubowicz
  Ocena zasad finansowania szkolnictwa w procesie decentralizacji finansów publicznych w Polsce
  data nadania stopnia: 02.12.2010 r.,  promotor: dr hab. prof. US Jolanta Iwin-Garzyńska, recenzenci: dr hab. prof. UE Emilia Denek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr hab. prof. UE Krzysztof Surówka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. prof. US Teresa Lubińska (Uniwersytet Szczeciński)
 10. mgr Dorota Skała
  Ocena wyników i profili ryzyka banków europejskich – wpływ czynników behawioralnych
  data nadania stopnia: 02.12.2010 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, recenzenci: dr hab. prof. UG Leszek Pawłowicz (Uniwersytet Gdański), prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski (Uniwersytet Szczeciński)
 11. Robert Szyszłowski
  Model rachunku kosztów przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
  data nadania stopnia: 02.12.2010 r.,  promotor: dr hab. prof. US Maria Hass-Symotiuk, recenzenci: prof. dr hab. Danuta Sołtys (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. prof. UG Teresa Martyniuk (Uniwersytet Gdański), prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 12. mgr Andrzej Aranowski
  Analiza efektywności metod statystycznych w badaniu podobieństwa obiektów na rynku nieruchomości
  data nadania stopnia: 02.12.2010 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Józef Hozer, recenzenci: prof. dr hab. Sabina Źróbek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Janusz Korol (Uniwersytet Szczeciński)
 13. mgr Marcin Cywiński
  Ocena działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
  data nadania stopnia: 13.01.2011 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Władysław Janasz, recenzenci: prof. zw. dr Tadeusz Obrębski (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie), dr hab. prof. UMK Wojciech Popławski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 14. mgr Krzysztof Czyrka
  Zarządzanie potencjałem ludzkim osób niepełnosprawnych w organizacjach (na przykładzie zakładów pracy chronionej zachodniej Polski)
  data nadania stopnia: 13.01.2011 r.,   promotor: dr hab. prof. US Józef Frąś, recenzenci: prof. zw. dr hab. Adam Peszko (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach), prof. zw. dr hab. Władysław Janasz (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2009

 1. mgr Anna Zbaraszewska - Rachunek przepływów pieniężnych w zarządzaniu jednostką gospodarczą
  data nadania stopnia: 05.02.2009 r.,  promotor: prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska, recenzenci: dr hab. prof. SGH Anna Karmańska (SGH Warszawa), dr hab. prof. US Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)
 2. mgr Ewa Chomać-Pierzecka - Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa farmaceutycznego
  data nadania stopnia: 12.03.2009 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk, recenzenci: prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. zw. dr hab. Jan Duraj (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr. hab. Władysław Janasz (Uniwersytet Szczeciński)
 3. mgr Izabela Świderek - Koncepcja systemu oceny wyników gminy (na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego)
  data nadania stopnia: 09.04.2009 r.,   promotor: dr hab. prof. US Wanda Skoczylas, recenzenci: prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (SGH w Warszawie), dr hab. prof. UŁ Jan Jeżak (Uniwersytet Łódzki), dr hab. prof. US Teresa Lubińska (Uniwersytet Szczeciński)
 4. mgr Andrzej Kuciński - Metody badania ryzyka na rynku kapitałowym
  data nadania stopnia: 09.04.2009 r.,  promotor: prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, recenzenci: prof. zw. dr hab. Adam Marek Kopiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. prof. US Stefan Grzesiak (Uniwersytet Szczeciński)
 5. mgr Jarosław Korpysa - Determinanty przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej w województwie zachodniopomorskim
  data nadania stopnia: 09.04.2009 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska, recenzenci: dr hab. prof. UG Teresa Kamińska (Uniwersytet Gdański), dr hab. prof. US Marian Malicki (Uniwersytet Szczeciński)
 6. mgr Katarzyna Szopik-Depczyńska - Determinanty kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach
  data nadania stopnia: 09.04.2009 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Władysław Janasz, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Popławski (UMK w Toruniu), prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 7. mgr Małgorzata Chojnacka - Ekonomiczne determinanty procesu tworzenia jakości produktu
  data nadania stopnia: 18.06.2009 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Władysław Janasz, recenzenci: dr hab. prof. UMK Mirosław Haffer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 8. mgr Agnieszka Siewiera - Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w budownictwie społecznym na przykładzie szczecińskich towarzystw budownictwa społecznego
  data nadania stopnia: 18.06.2009 r.,  promotor: prof. zw. dr hab. Zenon Głodek, recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska (Uniwersytet Gdański), dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki (Uniwersytetu Szczeciński)
 9. mgr Andrzej Niemiec - Metodyka uwzględniania ryzyka w wycenie wartości przedsiębiorstwa
  data nadania stopnia: 11.05.2009 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk, recenzenci: prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)
 10. mgr Anna Żebruń - Model rachunkowości zabezpieczeń
  data nadania stopnia: 03.12.2009 r.,   promotor: dr hab. prof. US Waldemar Gos, recenzenci: dr hab. prof. UŁ Ewa Walińska (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Rok 2008

 1. mgr Anna Hasiuk - Rozwój i funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską
  data nadania stopnia: 06.03.2008 r.,  promotor: prof. zw. dr hab. Władysław Janasz, recenzenci: dr hab. prof US Stanisław Marek, prof. zw. dr Tadeusz Obrębski (WSEiZ, Warszawa), prof. dr hab. Alfreda Zachorowska (PCz)
 2. mgr Anna Gdakowicz - Badanie koniunktury na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 1997-2006
  data nadania stopnia: 29.01.2008 r.,  promotor: prof. zw. dr hab. Józef Hozer, recenzenci: dr hab. prof. US Mirosława Gazińska, prof. zw. dr hab. Marek Walesiak (UE, Wrocław)
 3. mgr Mariusz Dybał - Analiza uwarunkowań efektywności inwestycyjnej w funduszach emerytalnych
  data nadania stopnia: 29.01.2008 r., promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Jakubczyc, recenzenci: prof. zw. dr hab. Józef Hozer, dr hab. prof. UŁ Jerzy Gajdka
 4. mgr Leszek Czajkowski - Ekonomiczne determinanty wykorzystania outsourcingu w restrukturyzacji przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: 10.04.2008 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Władysław Janasz, recenzenci: dr hab. prof. US Maria Białasiewicz, prof. zw. dr hab. Maria Nowicka-Skowron (PCz), prof. dr hab. Henryk Sobolewski (AE Poznań)
 5. mgr Barbara Bartkowiak - Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: 09.10.2008 r.,  promotor: prof. zw dr hab. Edward Urbańczyk, recenzenci: prof. zw. dr hab. Leon Dorozik (US), prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba (UG), prof. zw dr hab. Jan Duraj (UŁ)
 6. mgr Joanna Bajsarowicz - Ocena adekwatności dochodów w małych i średnich gminach (na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego)
  data nadania stopnia: 29.09.2008 r.,  promotor: dr hab. prof. US Teresa Lubińska, recenzenci: prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk (US), prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak (UŁ), dr hab. prof. UEK Maria Kossek-Wojnar (UE, Kraków)
 7. mgr Dariusz Budzik - Ekonomiczno-organizacyjne problemy podejmowania decyzji w rolnictwie w warunkach niepewności
  data nadania stopnia: 06.11.2008 r.,   promotor: dr hab. prof. US Marian Malicki, recenzenci: prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (US), prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski (AR Szczecin), prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak (PAN)
 8. mgr Elwira Leśna-Wierszołowicz - Regulacyjna funkcja państwa w działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce
  data nadania stopnia: 06.11.2008 r.,   promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Sułkowski, recenzenci: prof. zw. dr hab. Zenon Głodek (US), prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak (UE Wrocław)
 9. mgr Sławomir Lisek - Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  data nadania stopnia: 06.11.2008 r.,   promotor: dr hab. prof. US Stefan Grzesiak (US), recenzenci: dr hab. prof. UE Michał Antoni Woźniak (UE Kraków), prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Borkowski (SGGW Warszawa)
 10. mgr Tomasz Łukaszewski - Metody wyceny opcji w planowaniu przedsięwzięć informatycznych
  data nadania stopnia: 04.12.2008 r.,   promotor: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, recenzenci: dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka (US), dr hab. inż. prof. UE Jacek Unold (UE Wrocław)

Rok 2007

 1. mgr Aleksandra Gąsior-Żarska - Ocena procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: 25.01.2007 r.
 2. mgr Jacek Szumigaj - Procesy innowacyjne w przemyśle polskim - studium zmian w latach 1989-2000
  data nadania stopnia: 01.03.2007 r.
 3. mgr Barbara Wąsikowska - Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu
  data nadania stopnia: 05.04.2007 r.
 4. mgr Marta Hozer - Statystyczna analiza podziału czasu i wartości pracy kobiet
  data nadania stopnia: 10.05.2007 r.
 5. mgr Stanisław Hońko - Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości
  data nadania stopnia: 10.05.2007 r.
 6. mgr Zbigniew Stempnakowski - Efektywność ekonomiczna systemu obiegu dokumentów elektronicznych w jednostce samorządowej
  data nadania stopnia: 10.05.2007 r.
 7. mgr Przemysław Mućko - Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych
  data nadania stopnia: 14.06.2007 r.
 8. mgr Magdalena Kisielewska - Efektywność a wycena rynkowa banków w Polsce
  data nadania stopnia: 05.07.2007 r.
 9. mgr Jarosław  Balcewicz - Ocena funkcjonowania systemu zamówień publicznych w latach 1995-2006
  data nadania stopnia: 11.10.2007 r.
 10. mgr Paweł Stępień - System wypłacalności kontrahenta w obrocie gopodarczym
  data nadania stopnia: 11.10.2007 r.
 11. mgr Aleksandra Rudawska - Kształtowanie zdolności przedsiębiorstw do organizacyjnego uczenia się
  data nadania stopnia: 08.11.2007 r.
 12. mgr Agata Wawrzyniak - Analiza rynku usług informatycznych w obsłudze jednostek samorządowych
  data nadania stopnia: 06.12.2007 r.

Rok 2006

 1. mgr Lidia Dzienisiewicz ‑ Wiedza czynnikeim rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budownictwa w regionie zachodniopomorskim
  data nadania stopnia: 11.05.2006 r.
 2. mgr Patrycja Zwiech ‑ Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce
  data nadania stopnia: 11.05.2006 r.
 3. mgr Jarosław Poteralski ‑ Rynek pracy absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim
  data nadania stopnia: 08.06.2006 r.
 4. mgr Beata Zaleska ‑ Koncepcja rachunkowości samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
  data nadania stopnia: 08.06.2006 r.
 5. mgr Juliusz Preś ‑ Finansowe instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka pogodowego o charakterze niekatastroficznym
  data nadania stopnia: 08.06.2006 r.
 6. mgr Monika Kaczurak-Kozak - Model rachunkowości budżetowej gminy
  data nadania stopnia: 04.07.2006 r.
 7. mgr Adam Adamczyk - Wpływ opodatkowania dochodu na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: 04.07.2006 r.
 8. mgr Agnieszka Perepeczo - Ocena efektów finansowych łączenia spółek
  data nadania stopnia: 12.10.2006 r.
 9. mgr Renata Gmińska - Modele rachunkowości zarządczej w jednostkach gospodarczych
  data nadania stopnia: 07.12.2006 r.
 10. mgr Grzegorz Mentel - Ocena skuteczności szacowania ryzyka za pomocą metod VaR na polskim rynku kapitałowym
  data nadania stopnia: 07.12.2006 r.
 11. mgr Jolanta Świderska - Rozwój rynku usług stomatologicznych w świetle zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych
  data nadania stopnia: 07.12.2006 r.

Rok 2005

 1. mgr Katarzyna Byrka-Kita ‑ Metody szacowania kosztu kapitału własnego na rynkach wschodzących
  data nadania stopnia: 03.02.2005 r.
 2. mgr Krzysztof Dmytrów ‑ Metody optymalizacji zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie usług naprawczych
  data nadania stopnia: 03.02.2005 r.
 3. mgr Rafał Nagaj ‑ Ocena realizacji regulacyjnej funkcji państwa w sektorze elektroenergetycznym
  data nadania stopnia: 03.03.2005 r.
 4. mgr Ewa Putek-Szeląg ‑ Zastosowanie metod statystycznych w masowej wycenie gruntów rolnych na terenach niezurbanizowanych województwa zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia: 03.03.2005 r.
 5. mgr Wojciech Zbaraszewski ‑ Ekonomiczny mechanizm funkcjonowania giełd towarowych i kierunki ich rozwoju w Polsce
  data nadania stopnia: 07.04.2005 r.
 6. mgr Katarzyna Kozioł ‑ Determinanty procesów innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej
  data nadania stopnia: 12.05.2005 r.
 7. mgr Urszula Gierałtowska ‑ Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do podejmowania optymalnych decyzji na ryku kapitałowym
  data nadania stopnia: 12.05.2005 r.
 8. mgr Waldemar Aspadarec ‑ Wykorzystanie funkcji prognostycznej kontraktów terminowych na polskim rynku kapitałowym
  data nadania stopnia: 09.06.2005 r.
 9. mgr Ewa Bilewicz ‑ Uwarunkowania zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw w Polsce
  data nadania stopnia: 09.06.2005 r.
 10. mgr Katarzyna Sokołowska ‑ Analiza użyteczności metod badania współwystępowania w rozwiązywaniu problemów marketingowych
  data nadania stopnia: 09.06.2005 r.
 11. mgr Malwina Szczepkowska ‑ Prywatyzacja przedsiębiorstw metodą leasingu pracowniczego na przykładzie podmiotów regiony zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia: 09.06.2005 r.
 12. mgr Monika Klemke-Pitek ‑ Ocena metod analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku komercyjnym
  data nadania stopnia: 07.07.2005 r.
 13. mgr Magdalena Kotnis ‑ Czynniki efektywności ekonomicznej szkoleń wykorzystujących techniki multimedialne
  data nadania stopnia: 07.07.2005 r.
 14. mgr Marek Kunasz ‑ Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego
  data nadania stopnia: 07.07.2005 r.
 15. mgr Irena Łucka ‑ Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze aglomeracji
  data nadania stopnia: 07.07.2005 r.
 16. mgr Piotr Szkudlarek ‑ Ocena procesu liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
  data nadania stopnia: 07.07.2005 r.
 17. mgr Robert Szczepkowski ‑ Ocena efektywności przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach sektora papierniczego w Polsce
  data nadania stopnia: 22.09.2005 r.
 18. mgr Maciej Holko ‑ Ocena rozwoju polityki regionalnej i kierunki jej dostosować do rozwiązań Unii Europejskiej
  data nadania stopnia: 13.10.2005 r.
 19. mgr Magdalena Kludacz ‑ Koncepcje budżetowania w przekroju działań jako instrument sterowania kosztami szpitala
  data nadania stopnia: 13.10.2005 r.
 20. mgr Ewa Radawiecka ‑ Ocena metod ujęcia odroczonego podatku dochodowego w rachunkowości
  data nadania stopnia: 13.10.2005 r.
 21. mgr Małgorzata Trocka ‑ Koncepcja rachunku kosztów i wyników w systemie controllingu przedsiębiorstwa transportu samochodowego
  data nadania stopnia: 13.10.2005 r.
 22. mgr Rafał Koczkodaj ‑ Kształtowanie struktury aktywów i pasywów banku komercyjnego z wykorzystaniem metod badań operacyjnych
  data nadania stopnia: 03.11.2005 r.
 23. mgr Mariusz Doszyń ‑ Statystyczna analiza skłonności ludzkich w procesach gospodarowania
  data nadania stopnia: 01.12.2005 r.
 24. mgr Anna Kaczmarek ‑ Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych (na przykładzie województwa lubuskiego w latach 1990-2003)
  data nadania stopnia: 19.12.2005 r.
 25. mgr Anna Białas-Motyl - Statystyczne badania i prognoza rozwoju bałtyckiego przedpola portu Szczecin
  data nadania stopnia: 13.10.2005 r.

Rok 2004

 1. mgr Sławomir Franek ‑ Kurs walutowy i stopa procentowa w warunkach polskiego rynku finansowego
  data nadania stopnia: 08.01.2004 r.
 2. mgr Beata Stolorz ‑ Zastosowanie metod matematycznych do analizy strategii opcyjnych
  data nadania stopnia: 05.02.2004 r.
 3. mgr Krzysztof Janasz ‑ Ocena metod ograniczania ryzyka kredytowego w systemie bankowym w Polsce
  data nadania stopnia: 04.03.2004 r.
 4. mgr Anna Turczak ‑ Metody ilościowe w analizie opłacalności inwestycji w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  data nadania stopnia: 04.03.2004 r.
 5. mgr Wojciech Kuźmiński ‑ Ekonometryczne prognozowanie wartości nieruchomości
  data nadania stopnia: 06.05.2004 r.
 6. mgr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz ‑ Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa
  data nadania stopnia: 06.05.2004 r.
 7. mgr Robert Kubicki ‑ Statystyczna analiza koniunktury w regionie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia: 23.09.2004 r.
 8. mgr Monika Foremna-Pilarska ‑ Zastosowanie budżetowania jako instrumentu controllingu w jednostkach gospodarczych
  data nadania stopnia: 07.10.2004 r.
 9. mgr Marcin Kaczmarek ‑ Wpływ polityki bilansowej na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
  data nadania stopnia: 07.10.2004 r.
 10. mgr Tomasz Kufel ‑ Rachunkowość a wycena przedsiębiorstwa na tle przekształceń własnościowych
  data nadania stopnia: 07.10.2004 r.
 11. mgr Ewa Mazur-Wierzbicka ‑ Efektywność ekonomiczno-ekologiczna funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO14001 w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego
  data nadania stopnia: 07.10.2004 r.
 12. mgr Karol Kuczera ‑ Planowanie zapasów materiałowych w przedsiębiorstwach o niepotokowej formie organizacji produkcji i usług
  data nadania stopnia: 07.10.2004 r.
 13. mgr Joanna Brózda ‑ Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskich stoczni produkcyjnych
  data nadania stopnia: 07.10.2004 r.
 14. mgr Magdalena Soboń ‑ Ocena wpływu marketingu na efektywność przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego
  data nadania stopnia: 04.11.2004 r.
 15. mgr Edward Stachoń ‑ Ocena efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie przemysłowym
  data nadania stopnia: 04.11.2004 r.
 16. mgr Henryk Kowgier ‑ Optymalizacja decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
  data nadania stopnia: 04.11.2004 r.
 17. mgr Agnieszka Szczęsna-Urbaniak - Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
  data nadania stopnia: 25.11.2004 r.
 18. mgr Tomasz Kopczyński ‑ Efektywność badań rynkowych w przedsiębiorstwie sektora mediów
  data nadania stopnia: 25.11.2004 r.
 19. mgr Krzysztof Błoński ‑ Wpływ logistyki na skuteczność marketingu w przedsiębiorstwie
  data nadania stopnia: 16.12.2004 r.
 20. mgr Tomasz Ordysiński ‑ Uwarunkowania ekonomiczne przemian e-biznesowych w działalności przedsiębiorstwa
  data nadania stopnia: 16.12.2004 r.

Rok 2003

 1. mgr Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak ‑ Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych
  data nadania stopnia: 20.02.2003 r.
 2. mgr Dariusz Pęchorzewski ‑ Zastosowanie metod statystycznych w badaniu transakcji na rynku nieruchomości lokali mieszkalnych Szczecina
  data nadania stopnia: 20.02.2003 r.
 3. mgr Małgorzata Guzowska ‑ Wykorzystanie równań rekurencyjnych w badaniach ekonomicznych na rynku kapitałowym w Polsce
  data nadania stopnia: 20.02.2003 r.
 4. mgr Iwona Piekunko ‑ Wykorzystanie fal Elliotta na rynku kapitałowym na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  data nadania stopnia: 06.03.2003 r.
 5. mgr Beata Skubiak ‑ Ekonomiczno-społeczne przesłanki delimitacji regionu
  data nadania stopnia: 06.03.2003 r.
 6. mgr Natalia Marska ‑ Fundusze kapitałowe w finansowaniu świadczeń emerytalnych
  data nadania stopnia: 08.05.2003 r.
 7. mgr Nermend Kesra ‑ Kierunki doskonalenia metod planowania budżetu gminy
  data nadania stopnia: 12.06.2003 r.
 8. mgr Małgorzata Łuniewska ‑ Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych
  data nadania stopnia: 27.06.2003 r.
 9. mgr Stanisław Iwan ‑ Symulacja kosztów wspomagania problemu dydaktycznego narzędziami informatyki
  data nadania stopnia: 18.09.2003 r.
 10. Mgr Jadwiga Wawer-Bernat ‑ Wykorzystanie informacji finansowo-księgowych do oceny rentowności funduszy emerytalnych
  data nadania stopnia: 18.09.2003 r.
 11. Mgr Grzegorz Wojarnik ‑ Model hurtowni danych w administracji skarbowej
  data nadania stopnia: 18.09.2003 r.
 12. mgr Agnieszka Majewska ‑ Ocena metod ilościowych w wycenie instrumentów pochodnych
  data nadania stopnia: 09.10.2003 r.
 13. Mgr Dominik Rozkrut ‑ Statystyczna analiza prawidłowości w zakresie okresowości zjawisk ekonomicznych
  data nadania stopnia: 09.10.2003 r.
 14. Mgr Lidia Kłos ‑ Polityka sozoekonomiczna w zakresie wód na obszarze aglomeracji szczecińskiej (w latach 1990-2000)
  data nadania stopnia: 16.10.2003 r.
 15. Mgr Magdalena Byczkowska ‑ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik kształtowania rozwoju regionu (na przykładzie województwa lubuskiego w latach 1990-2000)
  data nadania stopnia: 16.10.2003 r.
 16. mgr Christian Lis ‑ Wykorzystanie metod ekonometryczno-statystycznych w procesie masowej wyceny nieruchomości lokalowych
  data nadania stopnia: 06.11.2003 r.
 17. mgr Marzena Rydzewska-Włodarczyk ‑ Modele rachunkowości gospodarstw rolnych
  data nadania stopnia: 06.11.2003 r.
 18. mgr Tomasz Strąk ‑ Metody oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstwa
  data nadania stopnia: 04.12.2003 r.
 19. mgr Barbara Czerniachowicz ‑ Ocena gospodarowania potencjałem pracy w przedsiębiorstwie
  data nadania stopnia: 18.12.2003 r.
 20. mgr Joanna Wiśniewska ‑ Ekonomiczne determinanty dyfuzji innowacji produktowych i technologicznych w banku komercyjnym
  data nadania stopnia: 18.12.2003 r

Rok 2002

 1. mgr Magdalena Mojsiewicz ‑ Badanie wpływu asymetrii informacji na ryzyko polskich instytucji ubezpieczeniowych. Analiza statystyczna
  data nadania stopnia: 10.01.2002 r
 2. mgr Izabela Nawrolska ‑ Ocena przekształceń systemu ekonomiczno-finansowego opieki zdrowotnej w Polsce
  data nadania stopnia: 04.04.2002 r
 3. mgr Przemysław Łagodzki ‑ Metodologiczne aspekty rachunku przepływów pieniężnych
  data nadania stopnia: 09.05.2002 r
 4. mgr Arkadiusz Świadek ‑ Ekonomiczne aspekty kształtowania innowacyjności przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: 13.06.2002 r
 5. mgr Monika Rozkrut ‑ Statystyczna analiza rozwoju małych firm usługowych w województwie szczecińskim 1990-1998
  data nadania stopnia: 13.06.2002 r
 6. mgr Izabela Cech ‑ Ulgi inwestycyjne jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: 13.06.2002 r
 7. mgr Marek Tomaszewski Procesy reprodukcji kapitału trwałego przedsiębiorstw
  data nadania stopnia: 05.09.2002 r

Rok 2001

 1. mgr Magdalena Prozorowicz ‑ Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania jakości produktu w przedsiębiorstwie
  data nadania stopnia: 01.02.2001 r
 2. mgr Agnieszka Sompolska-Rzechuła ‑ Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do ekonomiczno-ekologicznej klasyfikacji gmin na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
  data nadania stopnia: 01.03.2001 r
 3. mgr Sebastian Kokot ‑ Analiza rynku kapitałowego i rynku nieruchomości jako konkurencyjnych obszarów inwestowania kapitału
  data nadania stopnia: 10.05.2001 r
 4. mgr Sebastian Majewski ‑ Metody ilościowe w badaniu ryzyka rynkowego na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  data nadania stopnia: 10.05.2001 r
 5. mgr Marta Młokosiewicz ‑ Kształtowanie się ubóstwa w regionie szczecińskim
  data nadania stopnia: 20.09.2001 r
 6. mgr Urszula Wawer ‑ Koncepcja rachunku kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego
  data nadania stopnia: 11.10.2001 r
 7. mgr Aleksander Królikowski ‑ Zintegrowany system informatyczny rachunkowości bankowej
  data nadania stopnia: 11.10.2001 r
 8. mgr Wojciech Jarecki ‑ Ocena efektywności metod doboru personelu średniego szczebla w przedsiębiorstwie w świetle ekonomicznej teorii kapitału ludzkiego
  data nadania stopnia: 11.10.2001 r
 9. mgr Marcin Gryczka ‑ Czynniki określające zmiany cen metali na rynku międzynarodowym
  data nadania stopnia: 08.12.2001 r

Rok 2000

 1. mgr Mirosław Czekaj ‑ Usprawnienie metod planowania budżetu aglomeracji miejskiej
  data nadania stopnia: 20.01.2000 r
 2. mgr Iwona Markowicz ‑ Statystyczna analiza rentowności i żywotności małych firm w województwie szczecińskim
  data nadania stopnia: 05.10.2000 r
 3. mgr Weronika Gackowska ‑ Metody i kierunki analizy rentowności przedsiębiorstw przemysłowych
  data nadania stopnia: 07.12.2000 r

Jak do nas trafić


mapa wneiz