Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Obronadr Agnieszka Sompolska-Rzechuła
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Pomiar i ocena jakości życia w ujęciu regionalnym
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Małgorzata Stec
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Studium przypadku - województwo podkarpackie
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Anna Pluta
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr inż. Dorota Czerwińska-Kayzer
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Przepływy pieniężne w ocenie realizacji fundamentalnych celów przedsiębiorstwa
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Elżbieta Gołąbeska
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Sieć ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Olga Pilipczuk
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Grafika kognitywna w podejmowaniu decyzji
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Krzysztof Błoński
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Mechanizm kształtowania satysfakcji klientów z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Grzegorz Mentel
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Wartość zagrożona jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Lidia Luty
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Koncepcja zastosowania metod statystycznych w badaniach nad rozwojem rolnictwa ekologicznego
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Magdalena Kludacz- Alessandri
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Monika Krawiec
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Formy i efektywność inwestowania w towary w warunkach polskiego rynku
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr inż. Mirosław Bełej
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Perspektywa ekonomii złożoności w badaniach rynku nieruchomości
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Sławomir Czarniewski
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Komunikowanie wartości dla klienta
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Rafał Nagaj
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Regulacja rynku energii elektrycznej w Polsce – ex ante czy ex post
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Jacek Borzyszkowski
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej. Istota, funkcjonowanie, kierunki zmian
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Adam Rudzewicz
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania-relacje-pomiar
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Patrycja Zwiech
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Nierówności ekonomiczne w Polsce
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Elżbieta Janczyk-Strzała
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr inż. Walery Susłow
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Analityczne wsparcie procesu tworzenia oprogramowania dla e-learningu w kontekście kształcenia na uczelniach wyższych technicznych
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Marcin Gryczka
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Znaczenie Internetu jako otwartego środowiska wymiany wiedzy we współczesnej gospodarce świata
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego »


Obronadr Agnieszka Majewska
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Instrumenty pochodne jako narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwieObronadr Henryk Kowgier
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane na rynku kapitałowymObronadr Ewa Mazur- Wierzbicka
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów Unii EuropejskiejObronadr Mariusz Doszyń
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Skłonności w ekonomii. Ujęcie ilościoweObronadr Renata Knap
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Światowy handel rybami i produktami rybnymi. Teoretyczne przesłanki i realne uwarunkowania rozwoju w świetle teorii handlu międzynarodowego


Obronadr Katarzyna Kozioł-Nadolna
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w PolsceObronadr Katarzyna Byrka-Kita
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw
Obronadr Marek Kunasz
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych
Obronadr Katarzyna Włodarczyk
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsupcji
Obronadr Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych)
Obronadr Piotr Szczepankowski
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwojuObronadr Tomasz Strąk
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznychpdf Uchwała o nadaniu stopnia dr hab. nauk ekonomicznych

Obronadr Iwona Markowicz
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Statystyczna analiza żywotności firmpdf Uchwała o nadaniu stopnia dr habilitowanego nauk ekonomicznych


Obronadr Sebastian Majewski
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji. Ujęcie ilościowe.pdf Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych


Obronadr Wojciech Jarecki
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym


pdf Uchwała o nadaniu stopnia dr hab. nauk ekonomicznych


Obronadr Iwona Foryś
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe


pdf Uchwała o nadaniu stopnia dr hab. nauk ekonomicznych


Obronadr Sebastian Kokot
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin. Studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego.

pdf Uchwała o nadaniu stopnia dr hab. nauk ekonomicznych


Obronadr Krzysztof Janasz
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Żródła i modele.


pdf Uchwała o nadaniu stopnia dr hab. nauk ekonomicznych


Obronadr Jacek Batóg
tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna.


pdf Uchwała o nadaniu stopnia dr hab. nauk ekonomicznych

Jak do nas trafić


mapa wneiz