Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Tytuł pracy: Ewaluacja dostawców w organizacji procesu produkcji przedsiębiorstwa z zastosowaniem metod wielokryterialnych
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: dr hab. Waldemar Wolski, prof. nadzw. US, promotror pomocniczy: dr inż. Jarosław Wątróbski
recenzenci: dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP , dr hab. Ewa Ziemba, prof. nadzw. UE

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Streszczenie pracy
pdf Autoreferat
pdf Recenzja - prof. A. Januszewski
pdf Recenzja - prof. E. Ziemba

Jak do nas trafić


mapa wneiz