Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Tytuł pracy: Zastosowanie symulacji wieloagentowej w modelowaniu zachowania konsumentów ("Application of Multi-Agent Based Simulation in Consumer Behaviour Modelling")
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska,  promotor pomocniczy: dr Agata Wawrzyniak
recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Osińska, dr hab. inż. Jan Studziński

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy
pdf Recenzja - prof. M. Osińska
pdf Recenzja - dr hab. inż. J. Studziński

Jak do nas trafić


mapa wneiz