Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Forma zajęć: in-company, na WNEiZ, on-line, inne? Uwagi
 1 Kształtowanie umiejętności kierowniczych (komunikacja, rozwój osobisty)  8  WNEiZ / warsztaty KPSG i ESR – dr Grażyna Leśniewska
 2 Praca zespołowa  8 WNEiZ / warsztaty KPSG i ESR – dr Grażyna Leśniewska
 3 Stres  8 WNEiZ / warsztaty KPSG i ESR – dr Grażyna Leśniewska
 4 Ślad ekologiczny  6 WNEiZ / warsztaty KPSG i ESR – dr Lidia Kłos
 5 Zarządzanie zmianą  8 WNEiZ / warsztaty  KPSG i ESR – dr hab. prof. US Barbara Kryk
 6 Ekonomia społeczna  10 WNEiZ / warsztaty KPSG i ESR – dr hab. prof. US Barbara Kryk
 7 Społeczna odpowiedzialność podmiotów (CSR)  8-10 WNEiZ / warsztaty KPSG i ESR – dr hab. prof. US Barbara Kryk
 8 Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia  225 WNEiZ / studia podyplomowe Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw - prof. E.Urbańczyk / dr hab. prof. US Iga Rudawska
 9 Budowanie relacji lekarz-pacjent przy wykorzystaniu internetu  8-10 WNEiZ / kurs Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia – dr hab. prof. US Iga Rudawska, dr Magdalena Soboń
10 Coaching 8-10 h
220 h
WNEIZ / krótki kurs,
studia podyplomowe
Dr Jarosław Korpysa

Jak do nas trafić


mapa wneiz