Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Lp. Temat szkolenia / kursu, studia podyplomowe Liczba godzin Forma zajęć: in-company, na WNEiZ, on-line, inne?
 1 Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych i wspomagania decyzji 5-45 in-company, WNEiZ
 2 Zastosowanie symulacji komputerowej do wspomagania procesu podejmowania decyzji 5-15 WNEiZ
 3 Neuromarketing (studia podyplomowe lub kurs) 5-15 WNEiZ
 4 Analiza danych marketingowych metodą zbiorów przybliżonych (krótki kurs), 5-15 WNEiZ
 5 Modelowanie i symulacja procesów biznesowych (kurs) 5-15 WNEiZ
 6 Neuronauki w podejmowaniu decyzji 5-15 WNEiZ
 7 Pozyskiwanie danych z baz danych 30 in-company, WNEiZ
 8 Tworzenie baz danych dla przedsiębiorstwa 60 in-company, WNEiZ

Jak do nas trafić


mapa wneiz