Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
W procesie nauczania szczególny nacisk kładzie się na praktyczną aplikację przepisów polskiego prawa bilansowego i podatkowego. Sporządzanie sprawozdań finansowych i umiejętność ich właściwej interpretacji wymaga nie tylko dobrej znajomości przepisów, ale też gruntownego wykształcenia ekonomicznego. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci zapoznają się z obsługą programów finansowo – księgowych, rozliczeniami publiczno – prawnymi, w tym z zastosowaniem narzędzi informatycznych w rachunkowości, zasadami organizacji rachunkowości, zasadami sporządzania i interpretacji elementów sprawozdania finansowego a także ewidencji i wyceny instrumentów finansowych.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji specjalisty w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw i administracji publicznej oraz w działach rachunkowości instytucji finansowych (banków i zakładów ubezpieczeniowych). Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze samodzielnego księgowego w małym lub średnim przedsiębiorstwie albo biurze rachunkowym.
Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do zawodów:
  • Specjalista do spraw rachunkowości,
  • Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej,
  • Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej,
  • Specjalista do spraw wynagrodzeń.
W dalszej perspektywie absolwenci specjalności ukierunkowani są do zdobycia zawodów:
  • Audytora,
  • Inspektora kontroli skarbowej,
  • Kontrolera państwowego,
  • Głównego księgowego,
  • Kierownika biura rachunkowego,
  • Kierownika działu finansowego.

Jak do nas trafić


mapa wneiz