Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
W ramach kierunku Finanse i Rachunkowość studia I stopnia student ma możliwość napisania pracy licencjackiej oraz wyboru następujących specjalności:
W ramach kierunku Finanse i Rachunkowość studia II stopnia student ma możliwość napisania pracy licencjackiej oraz wyboru następujących specjalności:
Kierunek Finanse i Rachunkowośćposiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim - wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Kierunek kształci specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne są przygotowani do zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość są przygotowywani do pracy m.in. w służbach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, banków, administracji państwowej i usług publicznych. Mają też kompetencje do pracy w charakterze doradców podatkowych i specjalistów rynku papierów wartościowych.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz