Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Stacjonarne studia I i II stopnia


Dwunarodowe studia są kontynuacją niemieckojęzycznego potoku studiów im. Konrada Zuse, prowadzonego od 1991 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Specjalność ta spełnia wszelkie wymogi stawiane przed uczelniami europejskimi.

Wysoka jakość przekazywanej wiedzy, wysoki i wciąż podnoszony poziom kształcenia, profesjonalna kadra naukowa oraz nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimedialnych materiałów i systemu do nauki zdalnej sprawiły, że studia te zostały  akredytowane przez ASIIN - Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. i są  jedynymi mogącymi  poszczycić się certyfikatem akredytacyjnym tej rangi. Certyfikat ASIIN (poziom Bachelor  i   Master) jest uznawany na całym świecie i jedynym respektowanym w USA.

Studia prowadzone są w formie dwustopniowej na kierunku Informatyka i Ekonometria o specjalności Informatyka gospodarcza:


Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje podwójny dyplom: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz niemieckiej uczelni Hochschule Wismar.

Absolwent studiów polsko-niemieckich posiada umiejętności związane z transgraniczną współpracą polsko-niemiecką na polu informatyki elektronicznej i komunikacji gospodarczej. Jest specjalistą z zakresu nowoczesnych narzędzi i metod służących do przygotowywania, przetwarzania, przekazywania oraz wykorzystania informacji. Charakteryzuje się szeroką znajomością gospodarczych, politycznych i społecznych realiów krajów sąsiadujących a także zagadnień dotyczących mechanizmów integracji europejskiej.


Jak do nas trafić


mapa wneiz