Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
W ramach kierunku Ekonomia student ma możliwość napisania pracy magisterskiej w ramach następujących specjalności:
  • Ekonomia menedżerska
    I st.   II st.
  • Analizy gospodarcze
    I st.
  • Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw
    II st.
Kierunek Ekonomia posiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim - wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studenci zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie teorii ekonomii i nauk społecznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach kierowniczych. Zdobyta przez nich gruntowna wiedza z zakresu teorii ekonomii, analizy finansowej, ekonomii menedżerskiej, nauk społecznych oraz mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej stanowi bardzo dobre przygotowanie do zajmowania stanowisk w administracji gospodarczej i samorządowej. Absolwenci posiadają także wiedzę i umiejętności menedżerskie niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz