Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Specjalność rachunkowość i finanse przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci poznają m.in. istotę sprawozdawczości finansowej, interpretacji sprawozdań finansowych, obciążenia fiskalne oraz wybór źródeł finansowania. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory tej specjalności, dające studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

Absolwent specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw posiada wiedzę i umiejętności, aby po ukończeniu studiów zasilić wysoko wyspecjalizowane kadry obszarów finansów i rachunkowości.

Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do zawodów:
  • Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej,
  • Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej,
  • Specjalista do spraw finansów,
  • Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach związanych z rachunkowości i finansami przedsiębiorstw i instytucjami.

Jak do nas trafić


mapa wneiz