Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Tytuł pracy: Ekonomiczna Wartość Dodana w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora telekomunikacyjnego w Polsce
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: dr hab. Jakub Swacha, prof. nadzw. US
recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz,   dr hab. Anna Pamuła

pdf Zawiadomienie o rozprawie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy
pdf Recenzja - prof. W. Gabrusewicz
pdf Recenzja - dr hab. A. Pamuła

Jak do nas trafić


mapa wneiz