Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Tytuł pracy: Kierunki modyfikacji audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych policji
dyscyplina: finanse
promotor: prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska
recenzenci: dr hab. Wojciech Fliegner, dr hab. Henryk Lelusz

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy doktorskiej
pdf Recenzja - dr hab. W. Fliegner
pdf Recenzja - dr hab. H. Lelusz

Jak do nas trafić


mapa wneiz