Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Oczekiwane rodzaje i miejsca praktyk

Oczekiwane stanowisko do odbycia praktyki Oczekiwany sektor / rynek
praktykant Rynek nieruchomości, przedsiębiorstwa, instytucje, samorządy

Gdzie dotychczas studenci Instytutu/katedry odbywali praktyki

Lp. Instytut/katedra Stanowisko na którym odbyto praktykę Przedsiębiorstwo, rynek, sektor
 1 IEiS praktykant BGK – Inicjatywa JEREMIE
 2 IEiS praktykant ZWiK w Szczecinie sp. z o.o.
 3 IEiS praktykant Dom Lekarski
 5 IEiS praktykant Banki spółdzielcze

Jak do nas trafić


mapa wneiz