Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Oczekiwane rodzaje i miejsca praktyk

Lp. Instytut/katedra Oczekiwane stanowisko do odbycia praktyki Oczekiwany sektor/rynek
  Instytut Zarządzania i Marketingu,
Katedra Marketingu,
Katedra Organizacji i Zarządzania,
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Praktykant/stażysta/asystent w następujących działach/ na stanowiskach: marketingu, promocji, Public Relations, reklamy, badań marketingowych, badań rynku, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką, zarządzania produktem, kadr, HR, personalnym, administracyjnym, zarządzania strategicznego, inwestycji, analiz strategicznych, planowania, logistyki, jakości, gospodarki magazynowej, audytu. Wszystkie sektory, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, jednostki samorządu terytorialnego, administracja, organizacje non-profit.

Gdzie dotychczas studenci Instytutu/katedry odbywali praktyki

Lp. Instytut/katedra Stanowisko na którym odbyto praktykę Przedsiębiorstwo, rynek, sektor
  Instytut Zarządzania i Marketingu,
Katedra Marketingu,
Katedra Organizacji i Zarządzania,
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Praktykant/stażysta/asystent w następujących działach/ na stanowiskach: marketingu, promocji, Public Relations, reklamy, badań marketingowych, badań rynku, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką, zarządzania produktem, kadr, HR, personalnym, administracyjnym, zarządzania strategicznego, inwestycji, analiz strategicznych, planowania, logistyki, jakości, gospodarki magazynowej, audytu. Wszystkie sektory, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, jednostki samorządu terytorialnego, administracja, organizacje non-profit , przede wszystkim zlokalizowane w Szczecinie ale również w innych miastach regionu i Polski. Wśród tych firm wymienić należy m.in.: Unizeto Technologies SA; Expando Sp. z o.o. z branży telekomunikacyjnej; Banki; Volvo-Trucks Poland; Dom Lekarski S.A; Versita; Deloitte; BLStream Patronage; RAVEN-Leasing; Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania; ASPIRO; Profes Cosmetics; BKF i in.

Jak do nas trafić


mapa wneiz