Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 


Przedmioty wykładane przez pracowników Katedry
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw II
 • Zarządzanie kapitałem
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kryzysie
 • Auditing
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Metodyka rewizji finansowej
 • Podatki w decyzjach finansowych
 • Decyzje finansowe
 • Finansowanie długoterminowe
 • Elementy rewizji finansowej
 • Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Przedmioty, które pojawią się wraz z nową specjalnością
 • Audyt i kontrola wewnętrzna w finansach publicznych
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie
 • Zasady ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie
 • Strategie podatkowe w przedsiębiorstwie
 • Monitoring finansowy w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie restrukturyzacją finansową przedsiębiorstwa
 • Wiarygodność informacji finansowej

Jak do nas trafić


mapa wneiz