Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 Redakcja naukowa Leon Dorozik
Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw - seria: Ekonomia i Zarządzanie
Warszawa 2006, wydanie I
Ilość stron: 264
ISBN: 83-208-1606-8
 

 Tomasz Strąk
Wyrywkowe badania w audycie wewnętrznym
Wydawca: Economicus Szczecin
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005
Wydanie: I
Ilość stron: 116
ISBN: 83-821986-7-0

Ignacy Dziedziczak
Przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy u leasingobiorcy z zastosowaniem komputera

ZN nr 385 WYBRANE PROBLEMY FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZARZĄDZANIA FINANSAMI,
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, ss. 241-249

Leon Dorozik, Stanisław Flejterski, Leonard Rozenber
Usługi Konsultingowe w:Współczesna ekonomika usług,

pod red. S. Flejterskiego, A. Panasiuka, J. Prenca, G. Rosy

Tomasz Strąk, Paweł Stępień
Binomial Logit Models Predicting Corporate Bankruptcy

Szczecin 2000

Tomasz Strąk, Paweł Stępień
Wykorzystanie informacji o przepływach pieniężnych do oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstwa

w: Zarządzanie Finansami Biznes, bankowość i fananse na rynkach wschodzących,
pod red. D. Zarzecki,Szczecin 2005

Tomasz Strąk
Próbkowanie metodą szacowania różnicy lub proporcji

w: Controling i Audyt wewnętrzny w usprawnieniu zarządzania,
pod red. K. Winiarskiej, Szczecin 2005

Tomasz Strąk
Aspekty ekonomiczne procesu decyzyjnego wierzyciela układowego

Zeszyt Naukowy Katedry Finansów, Szczecin 2005

Paweł Stępień
Geneza metod ratingowych i scoringowych

Zeszyt Naukowy Katedry Finansów, Szczecin 2005

Agnieszka Perepeczo
Regulacje prawne procesów łączenia spółek

Zeszyt Naukowy Katedry Finansów, Szczecin 2005

Jak do nas trafić


mapa wneiz