Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Projekty badawcze oraz granty międzynarodowe i ogólnopolskie

• realizacja wieloletniego projektu unijnego LAMA „Development of the competitiveness of the labour market and its entities” finansowanego ze środków 6 Programu Ramowego UE (2005-2009),
• realizacja międzynarodowego projektu „SES – An International Survey of Students Entrepreneurship” (2003-2008),
• realizacja projektu unijnego „Edukacja dla przedsiębiorczości” (2006-2007),
• realizacja grantów KBN i MNiSW (promotorskich, habilitacyjnych, zwykłych, grantów na granty),
• realizacja grantów NBP, PARP, CPF, Phare 2001, fundacji PAUCI,
• liczne wnioski aplikacyjne w 7 Programie Ramowym UE, gdzie Katedra występowała w roli instytucji koordynującej lub partnera projektu.

Działalność organizacyjna Katedry Mikroekonomii

• inicjator i organizator Ogólnopolskich Zjazdów Katedr Ekonomii i Międzynarodowych Konferencji Naukowych "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" (od 2004),
• inicjator i współorganizator Ogólnopolskich Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów (od 1998),
• inicjator i organizator Międzynarodowych Warsztatów Ekonomicznych (od 2003),
• inicjator i organizator Międzynarodowych Warsztatów Projektu LAMA "Development of the competitiveness of the labour market and its entities" organizowanych poza granicami kraju (Łotwa, Francja, Węgry, Litwa, Szwajcaria) (2005-2009),
• współorganizator międzynarodowych konferencji organizowanych poza granicami kraju (m.in. Litwa, Łotwa, Ukraina, Republika Czeska),
• organizator cyklu otwartych seminariów naukowych w języku angielskim dla pracowników naukowych i studentów realizowanych w ramach projektu LAMA "Development of the competitiveness of the labour market and its entities" (2005-2009),
• inicjator i współorganizator (wraz z Katedrą Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych) konkursu "Młody Inwestor" (1998-2008) oraz ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną "Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską" (2003-2004),
• współorganizator konkursu na najlepszą pracę pisemną "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych" (2003),
• organizator konkursu "Ja też jestem Europejczykiem" (projekt unijny w ramach Phare 2001) (2004),
• współorganizator konkursu „Ekologicznie-ekonomicznie” (2005),
• organizator międzynarodowego konkursu filmowego „Przedsiębiorczość” (2006),
• uczestnictwo w projekcie „Paszport do przedsiębiorczości” (od 2006).

Współpraca międzynarodowa
Katedra Mikroekonomii prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową z 37 ośrodkami zagranicznymi w formie:
• wspólnych publikacji,
• przygotowania wniosków grantowych z 6 i 7 Programu Ramowego UE (gdzie Katedra występowała w roli instytucji koordynującej lub partnerskiej),
• staży w ośrodkach zagranicznych pracowników Katedry,
• staży w Katedrze profesorów i pracowników niesamodzielnych z ośrodków zagranicznych,
• organizacji otwartych seminariów naukowo-dydaktycznych, wykładów gościnnych i konsultacji w Katedrze oraz w ośrodkach, w których odbywały się staże,
• realizacji wspólnych badań naukowych,
• organizacji i uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach i warsztatach naukowych

Jak do nas trafić


mapa wneiz