Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Przedmioty wykładane
Przedmioty podstawowe i kierunkowe:
• Ekonomia menedżerska
• Etyka biznesu
• Gospodarowanie kapitałem ludzkim
• Mikroekonomia
• Negocjacje
• Współczesne teorie firmy
• Zarządzanie konkurencyjnością
• Zarządzanie procesami
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
• Biznes plan
• Controlling personalny
• Dobór i rozwój personelu
• Efektywność inwestycji w kapitał ludzki
• Gry menedżerskie
• Kapitał ludzki w gospodarce
• Kierowanie zespołami pracowniczymi
• Komunikowanie w organizacji
• Rynek pracy w teorii i praktyce
• Społeczna odpowiedzialność w biznesie
• Stosunki pracy w UE
• Strategiczna polityka personalna
• Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
• Strategie konkurencji
• Systemy motywacyjne
• Zarządzanie małą firmą
• Zarządzanie projektami UE
• Zarządzanie ryzykiem i kryzysem w organizacji
• Zarządzanie w sektorze MSP
• Zarządzanie wynikami pracy
• Zarządzanie zmianą

Seminaria dyplomowe
Obrony prac dyplomowych w Katedrze Mikroekonomii
Tematyka seminariów na kierunku "Zarządzanie i Marketing"
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym (licencjat)
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie magisterskim

Studia podyplomowe
Katedra Mikroekonomii prowadzi studia podyplomowe:
Studia "Zarządzanie biznesem" adresowane jest do menedżerów i przedsiębiorców zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny nowoczesnego zarządzania Ramy programowe studium tworzą - w założeniach organizatorów - uniwersalne spektrum wiedzy i umiejętności praktycznych w dziedzinie zarządzania organizacjami należącymi zarówno do sektora rynkowego, jak i nierynkowego.

Celem Studiów "Zarządzanie zasobami ludzkimi" jest zapoznanie słuchaczy z cechami i celami nowocześnie pojmowanych funkcji zarządzania personelem w organizacji gospodarczej oraz działaniami podejmowanymi przy ich realizacji, a więc dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania decyzji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

Proponowana formuła organizacyjna Studiów polega na integrowaniu zagadnień w tzw. moduły tematyczne - taki model zajęć pozwala na wprowadzenie nowoczesnych, aktywizujących form kształcenia menedżerów. Poszczególne moduły prezentowane są słuchaczom w trakcie dwudniowych sesji (piątek, sobota) obejmujących 10 godzin dydaktycznych i odbywających się średnio co dwa tygodnie. Studia trwają 1 rok, w trakcie którego realizowanych jest 20 modułów tematycznych. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Katedry Mikroekonomii oraz innych pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego a także zaproszonych praktyków.

Jak do nas trafić


mapa wneiz