Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Specjalność „Rachunkowość finansowa i auditing” zapewnia poszerzenie wiedzy z dziedziny rachunkowości zdobytej na studiach pierwszego stopnia. Zagadnienia ujęte w programie specjalności pozwalają na zdobycie umiejętności:

  •  organizowania ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej,
  •  praktycznej aplikacji przepisów prawa i wytycznych z zakresu rachunkowości,
  • rozumienia zawartości sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie,
  • wykorzystania aplikacji informatycznych w auditingu.

Ukończenie specjalności „Rachunkowość finansowa i auditing” uprawnia (po spełnieniu dodatkowych wymagań związanych m. in. z doświadczeniem zawodowym) do ubiegania się w Ministerstwie Finansów o certyfikat uprawniający do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych.

Zdobyta wiedza, z uwagi na zakres tematyczny, może być przydatna przy egzaminach dla kandydatów na biegłych rewidentów. Poza prowadzeniem biur rachunkowych i świadczeniem usług związanych z rewizją finansową absolwenci specjalności „Rachunkowość finansowa i auditing” mogą wykorzystać zdobytą wiedzę jako:

  •  główni i samodzielni księgowi w przedsiębiorstwach różnej wielkości,
  •  dyrektorzy finansowi,
  •  pracownicy banków i innych instytucji finansowych

Jak do nas trafić


mapa wneiz