Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Lp. Temat współpracy Krótki opis współpracy (co zostało zrobione/wykonane) Osoby zaangażowane (w Wydziału i spoza) Termin – kiedy zostało wykonane
1 Kształtowanie warunków do dzielenia się wiedzą Realizacja studium przypadku przedsiębiorstwa- projekt badawczy. dr Aleksandra Rudawska VII 2014- wciąż trwa
2 Diagnoza dopasowania organizacyjnego: aspekt strategii, kultury organizacyjnej i ZZL Realizacja studium przypadku przedsiębiorstw, opracowanie rekomendacji dla badanych przedsiębiorstw. dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila 2012-2013
3 Kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie Realizacja studium przypadku przedsiębiorstw, opracowanie rekomendacji dla badanych przedsiębiorstw. dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila 2012-2013
4 Forum Gryf Realizacja programu foresight ukierunkowanego na kształtowanie platformy współpracy pomiędzy liderami środowiskowymi na rzecz dynamizacji rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Pomorza Zachodniego dr hab. prof. US Alberto Lozano Platonoff, dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, dr Aleksandra Rudawska, mgr Hubert Pachciarek, mgr Malwina Szarek 2005-obecnie
5 Central Europe Research to Innovation Models Projekt realizowany w partnerstwie międzynarodowym, ukierunkowany na opracowanie modelu komercjalizacji badań naukowych właściwego w uwarunkowaniach Europy Środkowo-Wschodniej. Doradztwo i pomoc w komercjalizowaniu wyników badań naukowych. dr hab. prof. US Alberto Lozano Platonoff, dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, dr Aleksandra Rudawska, mgr Hubert Pachciarek, mgr Malwina Szarek 2009-2011
6 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Szkolenia i doradztwo w procesie komercjalizowania wyników badań naukowych, pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej. mgr Hubert Pachciarek, mgr Malwina Szarek 2009-2010
7 Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw Organizacja tematycznych spotkań fokusowych z menadżerami i właścicielami zachodniopomorskich przedsiębiorstw w celu zdiagnozowania najważniejszych problemów z dziedziny zarządzania oraz przygotowania rekomendacji usprawnienia procesów zarządczych dr hab. prof. US Alberto Lozano Platonoff, dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, dr Aleksandra Rudawska, mgr Hubert Pachciarek, mgr Malwina Szarek 2008-2009
8 Analiza strategiczna przedsiębiorstw Opracowanie wraz z grupami studenckimi analizy strategicznej makro- i mikrootoczenia zachodniopomorskich przedsiębiorstw. Do tej pory przygotowano około 50 analiz. dr hab. prof. US Alberto Lozano Platonoff, dr Aleksandra Rudawska, mgr Hubert Pachciarek 2009-obecnie
9 Rekrutacja pracowników Opracowanie metod doboru pracowników na stanowiska: sprzedawca, kasjer, kierownik sklepu dla przedsiębiorstwa Komfort sp. z o.o. dr hab. Jarecki Wojciech 04-07. 1999
10 Rekrutacja pracowników Opracowanie przebiegu rozmów ustrukturalizowanych na wybrane stanowiska dla przedsiębiorstwa UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego dr hab. Jarecki Wojciech 12. 1999
11 Rekrutacja pracowników Analiza popełnianych błędów podczas rekrutacji, opracowanie przebiegu pozyskiwania pracowników i szkolenie w zakresie doboru kadr dla przedsiębiorstwa Papirus II w Stargardzie Szczecińskim dr hab. Jarecki Wojciech 05. 2001
12 Rekrutacja pracowników Opracowanie i przeprowadzenie rozmów ustrukturalizowanych na stanowisko przedstawiciel handlowy dla firmy Plastmo Profile w Warszawie dr hab. Jarecki Wojciech 01. 2002
13 Rekrutacja pracowników Opracowanie i przeprowadzenie rozmów ustrukturalizowanych na stanowiska obsługi klienta i kierownika sklepu dla firmy Vobis Microkomputer sp.z o.o. filia w Gdańsku dr hab. Jarecki Wojciech 03. 2002
14 Rekrutacja pracowników Opracowanie i zastosowanie metody biograficznej na stanowisko sprzedawcy sprzetu informatycznego dla firmy Vobis Microkomputer sp. z o.o dr hab. Jarecki Wojciech 08. 2002
15 Rekrutacja pracowników Opracowanie i zastosowanie przebiegu rozmowy ustrukturalizowanej na stanowisko Product Manager dla firmy Vobis Microkomputer sp.z o.o dr hab. Jarecki Wojciech 09. 2002
16 Rekrutacja pracowników Opracowanie i przeprowadzenie rozmów ustrukturalizowanych na stanowisko pracownik działu marketingu dla radia Plus Szczecin dr hab. Jarecki Wojciech 04. 2003
17 Rekrutacja pracowników Opracowanie przebiegu rozmów ustrukturalizowanych na stanowiska Sprzedawcy ds. klientów kluczowych, Główny zaopatrzeniowiec, dla firmy Vobis Microkomputer sp. z o.o dr hab. Jarecki Wojciech 03-04. 2004
18 Rekrutacja pracowników Doradztwo personalne w zakresie rekrutacji, Vobis Microcomputer, Lubieszyn dr hab. Jarecki Wojciech 02.02. 2005-08.02. 2005
19 Rekrutacja pracowników Przeprowadzenie szkoleń dla firm w zakresie rekrutacji, Zlecenie dla firmy rekrutacyjnej Polkadr dr hab. Jarecki Wojciech 24.03. 2007
20 Rekrutacja pracowników Autorskie przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „rekrutacja i selekcja”, firma Polkadr dr hab. Jarecki Wojciech lata 2007-2009
21 Rekrutacja pracowników Opracowanie metod rekrutacji w doborze pracowników przez firmę Kodak Foto Express dr hab. Jarecki Wojciech 30.11. 2007
22 Rekrutacja pracowników Konsultacje dotyczące ustalania profilu kandydatów, metod poszukiwania pracowników. Analiza cv i wstępna selekcja kandydatów dla firmy Stomil Sanok Dystrybucja Poznań dr hab. Jarecki Wojciech 03-04. 2014
23 Rekrutacja pracowników Przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko Główny księgowy dla firmy Stomil Sanok Dystrybucja Poznań dr hab. Jarecki Wojciech 2-30.01. 2015

Jak do nas trafić


mapa wneiz