Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Lp. Temat współpracy Krótki opis współpracy (co zostało zrobione/wykonane) Osoby zaangażowane (w Wydziału i spoza) Termin – kiedy zostało wykonane
1 Badanie potencjału klastrowego wśród przedsiębiorstw sektora jachtowego w województwie zachodniopomorskim -badania fokusowe -badania ankietowe -stworzenie strategii marketingowej dr Katarzyna Szopik-Depczyńska maj-październik 2013
2 TV Pomerania Pomoc organizacji badań focusowych, przygotowanie ankiety skierowanej do mieszkańców Szczecina i okolic Katarzyna Kazojć (WNEiZ), Tomasz Szubryt (TV Pomerania), Marta Malczewska (student WNEiZ), Patrycja Piskor (student WNEiZ), Kamila Marchocka (student WNEiZ) 05.2014-09.2014
3 Dom Lekarski S.A. Pomoc przy realizacji projektu „Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”, analizy rynku medycznego Katarzyna Kazojć (WNEiZ), Patrycja Piskor (student WNEiZ), Marta Malczewska (student WNEiZ), Paweł Parys (student WNEiZ), Paweł Kazimierczyk (student WNEiZ) 10.2013-09.2014
4 Zachodniopomorski Klaster Medyczny iSynergia (Fundacja Dom Lekarski Innowacyjna Medycyna) Pomoc w przygotowaniu programu konferencji, pomoc w nawiązaniu współpracy z NGO Katarzyna Kazojć (WNEiZ), Paweł Kazimierczyk (student WNEiZ) 07.2014-09.2014

Jak do nas trafić


mapa wneiz