Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Lp. Temat współpracy Krótki opis wykonanych prac B&R i innych Osoby zaangażowane (w Wydziału i spoza) Termin – kiedy zostało wykonane
1 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w teorii i praktyce na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WZP i KSOW (z PROW) Konferencja naukowo-wdrożeniowa z udziałem naukowców i praktyków zajmujących się działalnością na obszarach wiejskich, LGD, producentów produktów regionalnych, władz samorządowych; Efektem była publikacja – 3 tomy monografii. Pracownicy KPSGiESR, ZODR w Barzkowicach, 15-16.11.2010
2 Praktyczne aspekty programu Leader w WZP na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WZP i KSOW (z PROW) Konferencja międzynarodowa, na której prezentowano wyniki przeprowadzonych badań na temat zamówiony przez UM Pracownicy KPSGiESR oraz UM Kwiecień-maj 2011
3 Współuczestnictwo w projekcie innowacyjnym z zakresu rynku pracy „Dorosłość. Samodzielność. Praca” Współautorstwo „Opisu produktu” i „Strategii wdrażania produktu” oraz warsztaty szkoleniowe dla kadry uczestniczącej w realizacji projektu Projekt realizowany i kierowany przez ZARR SA, w którym B. Kryk uczestniczyła jako ekspert ds. rynku pracy 2012-2014
4 Współuczestnictwo w opracowaniu raportu „Poziom i jakość życia w WZP” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Współautorstwo raportu Projekt realizowany ramach ZPSB, w którym B. Kryk uczestniczyła jako ekspert ds. jakości życia Kwiecień-lipiec 2014
5 Bałtyckie Forum Zdrowia (edycje I-IV) Konferencja z udziałem praktyków  dr hab. prof. US Iga Rudawska Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia Lata 2009-2012
6 Ekonomika ochrony zdrowia w Niemczech Konferencja dr hab. prof. US Iga Rudawska Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia Maj 2013
7 Recent Challanges of Health Care Management in Poland Seminarium naukowo-dydaktyczne dr hab. prof. US Iga Rudawska Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia Styczeń 2014
8 Development of a diagnostic neurorehabilitation platform NeuroCOMP Project naukowy w powiązaniu z biznesem, wdrożenie robota rehabilitacyjnego do działań służby zdrowia dr hab. prof. US Tomasz Bernat Styczeń-czerwiec 2014
 9 Członek Wojewódzkiej Rady ds. Zatrudnienia Wypełnianie obowiązków członka Rady  dr hab. prof. US B. Kryk 2013-2014
 10 Współpraca w zakresie staży studentów w przedsiębiorstwach, współpraca naukowo-biznesowa Opracowywanie programów współpracy, zaangażowanie przedsiębiorstw do współpracy dr hab. prof. US Tomasz Bernat
Dr Jarosław Korpysa
2014-2015 (aktualne)


Jak do nas trafić


mapa wneiz