Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Akta prawne i zarządzenia obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim
pdfRegulamin studiów w Uniwersytecie Szczecińskim obow. od roku akad. 2019/2020 (obowiązujący wszystkich studentów)
pdf Regulamin studiów w Uniwersytecie Szczecińskim obow. od roku akad. 2018/2019 (obowiązujący wszystkich studentów)
Organizacja roku akademickiego >>>
pdf Zarządzanie Rektora US nr 5/2019 r., z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów
pdf Wniosek o wysłanie dyplomu ukończenia studiów
pdf Zarządzenie nr 106/2019 zmieniające ws. zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego
pdf Uchwała nr 238/06/2018 WNEiZ ws. wyboru promotora oraz trybu uruchamiania semin. dyplomowych/magisterskich
pdf Uchwała nr 237/06/2018 ws. zapisów na przedmioty/moduły/specjalności do wyboru
pdf Uchwała RW nr 297/09/2018 ws. zasad studiowania wg indywidualnego planu i programu studiów
pdf Uchwała nr 240/06/2018 WNEiZ ws. powołania opiekuna naukowego
pdf Zarządzenie Dziekana nr 80 ws. kontroli identyczności wydruku komputerowego pracy dyplomowej z wersją elektroniczną


Akta prawne Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US
pdf Zarządzenie nr 1/2019 Dziekana ws. powołania opiekunów I r. w roku akad. 2019/2020
pdf Zarządzenie nr 2/2019 Dziekana ws. powołania koordynatorów kierunków w roku akad. 2019/2020
pdf Zarządzenie nr 3/2019 Dziekana ws. powołania zespołów kierunków
pdf Zarządzenie nr 4/2019 Dziekana ws. ustalania składów komisji i terminów egz. dyplomowych
pdf Zarządzenie nr 5/2019 Dziekana ws. powołania wydzialowego opiekuna praktyk oraz opiekunów kierunkowych na rok akad. 2019/2020


Uchwały Rady Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US
pdf Uchwała nr 1 /10/2019 ws. określenia obowiązków opiekuna roku
pdf Uchwała nr 2 /10/2019 ws. procedury dyplomowania studentów
-- pdf Zał. nr 1 do uchwały 2/10/2019 - strona tytułowa pracy dyplomowej
-- pdf Zał. nr 2 do uchwały 2/10/2019 - zalecenia formalne
-- pdf Zał. nr 3 do uchwały 2/10/2019 - oświadczenie studenta
-- pdf Zał. nr 4 do uchwały 2/10/2019 - oświadczenie promotora
pdf Uchwała nr 3 /10/2019 ws. ustalanie kryteriów wybinych osiągnięć w nauce
pdf Uchwała nr 4 /10/2019 ws. warunków przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne oraz zmiana kierunku na stacjonarnych
pdf Uchwała nr 5 /10/2019 ws. warunków przeniesienia ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne oraz zmiana kierunku na niestacjonarnych
pdf Uchwała nr 6 /10/2019 ws. zwalniania z opłat za kształcenie
pdf Uchwała nr 7 /10/2019 ws. zakresu i warunków prowadzenia zajęć w jęz. obcym
pdf Uchwała nr 8 /10/2019 ws. regulaminu praktyk studenckich

 
Materiały dla studentów - zagadnienia na egzaminach  
 
 

Kierunek: Ekonomia
pdf Egzamin dyplomowy
pdf Egzamin magisterski

 
Materiały dla studentów - kierunki angielskojęzyczne
 
 

Kierunki: Economics and IT Applications, Public Management
pdf Uniwersalny komunikacyjny kurs języka angielskiego
Kierunek: Economics and IT Applications
pdf Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym


Materiały dla studentów w jednostkach Wydziału

Instytut Ekonometrii i Statystyki
Zagadnienia na egzaminach dyplomowych oraz materiały dla studentów >>>

Instytut Zarządzania i Inwestycji
pdf Zakresy zagadnień na egz. inżynieryjny i magisterski - specj. Marketingowe zarządzanie MSP (2013/2014)
  Materiały dla studentów »

Instytut Informatyki w Zarządzaniu
  Materiały dla dyplomantów »


Katedra Makroekonomii
pdf Strona tytułowa pracy licencjackiej/magisterskiej
pdf Standardy pracy magisterskiej/dyplomowej
pdf Zagadnienia na egzaminie dyplomowym (I stopień)

Katedra Marketingu
pdf Pytania na egzamin - Marketing I st.
pdf Pytania na egzamin - Marketing II st.
pdf Pytania na egzamin - Ekonomia i Zarządzanie I st.
pdf Pytania na egzamin - Ekonomia i Zarządzanie II st.

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
pdf Pytania obowiązujące na egzaminie magisterskim i dyplomowym
pdf Egzamin magisterski/dyplomowy (wypis z regulaminu studiów)

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
pdf Zagadnienia obowiązujące na obronach prac dyplomowych w Katedrze Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
pdf Strona tytułowa pracy dyplomowej / magisterskiej napisanej w Katedrze Polityki Społeczno-Gospodarczej


Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
pdf Pytania egz. : Zarządzanie i Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak do nas trafić


mapa wneiz