Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Specjalność finanse sportu i zdrowia jest dedykowana osobom zainteresowanym zdobywaniem wiedzy o dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki, które pozwalają połączyć pasję i zainteresowania osobiste z biznesem. Ze względu na faktyczne przenikanie się zagadnień sportu i zdrowia specjalność oferuje unikalną możliwość wielowymiarowego studiowania problematyki związanej z finansami, budżetowaniem, i analizowaniem rynkowych przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych i zdrowotnych. Zakres przedmiotów specjalizacyjnych obejmuje również sferę publiczną związaną z kontraktowaniem i organizacją opieki zdrowotnej a także finansowaniem działalności organizacji oraz ruchów sportowych.

W toku nauki studenci nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania, planowania i zarządzania finansami podmiotów prowadzących zdrowotną i sportową działalność gospodarczą jak również działalność non-profit taką jak kluby amatorskie czy akcje profilaktyczne. W tematyce uwzględniono wykorzystywanie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy (np. crowdfunding), wpływ mediów społecznościowych na planowanie finansowe czy zagadnienia sponsoringu. Kierując się przydatnością zdobytej wiedzy dla przyszłej pracy absolwenta przewidziano wykłady praktyków zarządzających finansami klubów sportowych, instytucji sportu i turystyki, menagerów ochrony zdrowia, urzędników instytucji samorządowych.


Absolwent specjalności „Finanse sportu i zdrowia” posiadać będzie specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pracy w zawodach takich jak:
  • Manager finansowy klubów i organizacji sportowych,
  • Manager finansowy szpitala/przychodni,
  • Specjalista ds. organizacji sportu/zdrowia w administracji publicznej i samorządowej,
  • Koordynator przedsięwzięć/projektów sportowych czy rekreacyjnych
  • Specjalista ds. inwestycji sportowych/zdrowotnych.
Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem finansami, analizą finansową oraz jednostkami sektora publicznego.

Jak do nas trafić


mapa wneiz