Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci poznają m.in. istotę optymalizacji obciążeń podatkowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw oraz poznają zasady projektowania systemów informacyjnych rachunkowości. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory tej specjalności, dające absolwentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w różnorodnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych na stanowiskach dyrektorów finansowych i głównych księgowych, analityków finansowych, doradców podatkowych, finansowych i inwestycyjnych, a także podejmują pracę na własny rachunek, jak również w firmach audytorskich i biurach konsultingowych.

Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do zawodów:
  • Specjalista do spraw księgowości i rachunkowości,
  • Doradca podatkowy, finansowy i inwestycyjny,
  • Analityk finansowy.
W dalszej perspektywie absolwenci specjalności ukierunkowani są do zdobycia zawodów:
  • Głównego księgowego,
  • Kierownika biura rachunkowego,
  • Kierownika działu finansowego.

Jak do nas trafić


mapa wneiz