Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
W procesie kształcenia akcentuje się praktyczne aspekty wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, poprzez rozwiązywanie typowych problemów księgowych, finansowych i podatkowych występujących w działalności gospodarczej. Doradztwo finansowo-księgowe dotyczy w szczególności ewidencji złożonych, nietypowych operacji gospodarczych, rozliczeń publicznoprawnych z urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jednostkami samorządu terytorialnego. Zakresem doradztwa objęta jest współpraca z bankiem, leasingodawcą, urzędem statystycznym i innymi instytucjami.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji samodzielnego specjalisty lub funkcji kierowniczych w działach księgowych, finansowych, podatkowych przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz instytucji finansowych (banków i zakładów ubezpieczeniowych).

Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do zawodów:
 • Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej,
 • Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej,
 • Doradca finansowy,
 • Doradca inwestycyjny,
 • Doradca podatkowy,
 • Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych,
 • Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych,
 • Specjalista zarządzania ryzykiem.
W dalszej perspektywie absolwenci specjalności ukierunkowani są do zdobycia zawodów:
 • Głównego księgowego,
 • Kierownika działu finansowego,
 • Doradcy podatkowego,
 • Inspektora kontroli skarbowej,
 • Kontrolera państwowego.

Jak do nas trafić


mapa wneiz