Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Studenci specjalności uczestniczą w zajęciach pozwalających im zdobyć pogłębioną wiedzę w zakresie controllingu w jednostkach różnego typu. W szczególności kształcą umiejętności posługiwania się szerokim spektrum narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, w tym strategicznej rachunkowości zarządczej, optymalizacji obciążeń podatkowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach. Umiejętności studentów są kształtowane za pomocą typowych systemów informatycznych wspomagających pracę controllera i specjalisty ds. rachunkowości zarządczej.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji samodzielnego specjalisty lub funkcji kierowniczych w działach controllingu i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz instytucji finansowych (banków i zakładów ubezpieczeniowych).

Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do zawodów:
 • Specjalista do spraw kontrolingu,
 • Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej,
 • Specjalista do spraw rachunkowości,
 • Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej,
 • Specjalista do spraw planowania strategicznego,
 • Specjalista do spraw konsultingu.
W dalszej perspektywie absolwenci specjalności ukierunkowani są do zdobycia zawodów:
 • Głównego księgowego,
 • Kierownika działu finansowego,
 • Doradcy podatkowego,
 • Kierownika do spraw strategicznych i planowania,
 • Dyrektora wykonawczego.

Jak do nas trafić


mapa wneiz