Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
W procesie nauczania szczególny nacisk kładzie się na praktyczną aplikację przepisów polskiego prawa bilansowego i podatkowego. Sporządzanie sprawozdań finansowych i umiejętność ich właściwej interpretacji wymaga nie tylko dobrej znajomości przepisów, ale też gruntownego wykształcenia ekonomicznego. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci zapoznają się z obsługą programów finansowo – księgowych, rozliczeniami publiczno – prawnymi, w tym z zastosowaniem narzędzi informatycznych w rachunkowości, zasadami organizacji rachunkowości, zasadami sporządzania i interpretacji elementów sprawozdania finansowego a także ewidencji i wyceny instrumentów finansowych.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w jednostkach sektora prywatnego i publicznego, pracownika działu rachunkowości zarządczej, analityka kosztowego, analityka finansowego, specjalisty ds. kadr i płac oraz rozliczeń podatkowych, eksperta sprawozdawczości finansowej.

Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do zawodów:
  • Specjalista do spraw rachunkowości,
  • Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej,
  • Specjalista do spraw wynagrodzeń.
Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach związanych z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą, controllingiem, auditingiem.

Jak do nas trafić


mapa wneiz