Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Sylwetka absolwenta
Jedyna specjalność w Polsce powstała jako wynik zapotrzebowania na nowoczesne instrumentarium wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem według standardów światowych. Wartość przedsiębiorstwa jest bowiem niekwestionowanym celem działalności gospodarczej. Przeniesienie standardów światowych i prawidłowe ukierunkowanie działalności wymaga poznania metod pomiaru i analizy wartości przedsiębiorstwa zarówno na etapie jej tworzenia jak i realizacji. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw ale też banków i ubezpieczycieli. Znajomość metod wyceny wartości i analizy finansowej jest też konieczna w innych sytuacjach, tj. inwestowanie na giełdzie, ubieganie się o kredyt bankowy, w kontaktach z dostawcami i odbiorcami, w negocjacjach z pracownikami, w zamówieniach publicznych, kupnie i sprzedaży przedsiębiorstw, wycenie udziałów w spółkach.

Celem kształcenia jest przedstawienie wartości poznawczej metod analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw oraz nabycie umiejętności ich praktycznego wykorzystania przy świadczeniu usług doradczych tak w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak i bankiem oraz instytucją ubezpieczeniową.

Zdobyta wiedza pozwala na objęcie funkcji menedżera podmiotów gospodarczych, analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, oraz innych samodzielnych stanowisk związanych z rynkiem kapitałowym a przede wszystkim z oceną działalności przedsiębiorstwa ukierunkowanego na maksymalizację swojej wartości.

Jak do nas trafić


mapa wneiz