ZAKRES ZAGADNIEŃ Z MAKROEKONOMII NA EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI

1.        Dochód narodowy i wzrost gospodarczy

2.        Koniunktura gospodarcza.

3.        System pieniężno-kredytowy.

4.        Bezrobocie w gospodarce rynkowej.

5.        Inflacja w gospodarce rynkowej.

6.        System finansowy państwa.

7.        Handel zagraniczny.

8.        Międzynarodowy system walutowy i kredytowy.

9.        Globalne problemy gospodarki światowej.

10.     Problemy krajów rozwijających się w gospodarce światowej.