Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Komisja W kadencji 2016-2020 członkami Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia są:
 • dr hab. prof. US Jacek Batóg - przewodniczący Zespołu
 • dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz - Ocena i modyfikacja programów kształcenia
 • prof.  dr hab. Zygmund Drążek - Punktacja ECTS (nowy  program)
 • dr hab. prof. US Wanda Skoczylas - Ocena i modyfikacja programów kształcenia
 • dr hab. prof. US Edyta Rudawska - Praktyki
 • dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski  - Sylabusy + System KRK + UKP, Interesariusze zewnętrzni
 • dr hab. Sławomir Franek  - Sylabusy + System KRK + UKP
 • dr Małgorzata Guzowska - Wymiana międzynarodowa + ECTS (stary program)
 • mgr Alicja Grzesiak - Sekretarz + sprawozdania
 • mgr Mirosław Frąckiewicz - Ankietyzacja
 • przestawiciel doktorantów
 • przedstawiciel studentów

Jak do nas trafić


mapa wneiz