Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Informacje o poszczególnych elementach procesu kształcenia i monitorowaniu jego jakości:

  • zamieszczane i aktualizowane są w witrynie Internetowej Wydziału,
  • przekazywane są pracownikom Wydziału za pośrednictwem jednostek organizacyjnych (Instytutów) oraz specjalnych grup mailingowych, co zapewnia sprawny obieg informacji wewnętrznej,
  • przekazywane są w formie elektronicznej członkom Wydziałowego i Kierunkowych Zespołów ds. Jakości i Programów Kształcenia,
  • wybrane raporty / sprawozdania przedstawiane są przez Dziekana członkom Rady Wydziału i przekazywane do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

Oferta edukacyjna WNEiZ charakteryzuje się wysoką przejrzystością i dostępnością:

  • informacje zamieszczane i aktualizowane są w witrynie Internetowej Wydziału,
  • komunikacji pomiędzy pracownikami Wydziału służą grupy mailingowe, które umożliwiają sprawny obieg informacji wewnętrznej,
  • przejrzyste i zgodne z regulacjami prawnymi kryteria przyjęć na studia i proces rekrutacji,
  • promocja WNEiZ poprzez organizowanie tzw. dni Wydziału, dla potencjalnych kandydatów na studia.

Jak do nas trafić


mapa wneiz