Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
MISJA WYDZIAŁU
Misja Misją Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest upowszechnianie i rozwijanie wiedzy, poprzez działalność edukacyjną i badawczą.

Misję swoją Wydział realizuje w poczuciu służby prawdzie i wysokim ideałom ludzkości. Działalność ta jest prowadzona w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i regułami postępowania utrwalonymi w tradycji wydziałów ekonomicznych uniwersytetów polskich.

Jak do nas trafić


mapa wneiz