Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Jakość procesu kształcenia, monitoring i okresowe przeglądy programów kształcenia

Do kluczowych procedur i innych formalnych uregulowań dotyczących bezpośrednio problematyki jakości kształcenia należą:
  • okresowe przeglądy programów kształcenia,
  • zgłaszanie przez kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału lub KZJiPK potrzeby aktualizacji programów kształcenia, dyskusja i opiniowanie proponowanych zmian na posiedzeniu WZJiPK, dyskusja i zatwierdzenie zmian na posiedzeniu Rady Wydziału,
  • stały monitoring realizacji programów kształcenia realizowany poprzez analizę dokumentacji programu studiów oraz programów zajęć pod kątem zgodności ze standardami realizacji programu,
  • tworzenie programów i doskonalenie efektów kształcenia z uwzględnieniem sugestii pracodawców i absolwentów,
  • zapewnienie właściwych warunków realizacji zajęć przy układaniu planów (liczebność grup, dzienny wymiar zajęć itp.),
  • na Wydziale prowadzone są studia w języku angielskim i niemieckim, z których korzystają studenci krajowi i zagraniczni. Programy tych studiów są poddawane stałej analizie przez kolegium dziekańskie oraz zespół samodzielnych pracowników naukowych prowadzących te zajęcia.
Raporty Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Ksztalcenia
pdfRaport Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia nt. Oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia

Jak do nas trafić


mapa wneiz