Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

ABKAkademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza. Jako student i absolwent znajdziesz tu aktualne informacje z rynku pracy i dowiesz się jak podnieść swoje kwalifikacje. Nasza instytucja pomoże Ci w przygotowaniach do aktywnego i skutecznego wejścia na rynek pracy po zakończeniu studiów lub nawet już w trakcie ich trwania.


Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego funkcjonuje od początku roku akademickiego 2006/2007.

Nasza działalność skierowana jest do studentów i absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Chcemy sprawić, aby absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego, opuszczając jego mury:

• byli przygotowani do poruszania się po rynku pracy,
• legitymowali się odpowiednim doswiadczeniem,
• potrafili okreslić swoje własne miejsce na konkurencyjnym rynku pracy.

Zadania Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

Chcemy pomóc studentom i absolwentom Uniwersytetu Szczecińskiego w przygotowaniach do aktywnego i skutecznego wejścia na rynek pracy po zakończeniu studiów lub nawet już w trakcie ich trwania. Obok pozyskiwania wiedzy i praktycznych umiejętności, studia to czas na odbywanie praktyk, stażów, wolontariatu oraz podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji drogą uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach, warsztatach i kursach. Odpowiednio dobrane wszystkie te aktywności podnoszą wartość absolwenta na rynku pracy i zwiększają szanse na jej znalezienie!

W zakresie współpracy ze studentami Akademickie Biuro Karier stawia sobie za cel:

- nawiązanie kontaktu ze studentem,
- zarejestrowanie studenta i określenie jego profilu, predysponującego lub wykluczającego go przy zajmowaniu określonych stanowisk,
- zobrazowanie studentowi rynku pracy, jego sytuacji oraz perspektyw, tak aby wspólnie ze studentem określić potencjalne obszary zatrudnienia (stosownie do specjalizacji studiów),
- doradztwo w zakresie nakreślenia ścieżki kariery studenta w trakcie studiów, dotyczy to takich obszarów jak: określenie potencjalnych przyszłych pracodawców, analizę wymagań stawianych przez te instytucje, konieczność uzupełnienia przez studenta w trakcie studiów swych kwalifikacji o dodatkową wiedzę, np. staże, praktyki, kursy itp.

Ponadto ABK prowadzi stałą działalność w zakresie:

- doradztwa zawodowego indywidualnie i grupowo,
- dostarczania informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji,
- zbierania, klasyfikacji i udostępniania oferty pracy, staży i praktyk zawodowych,
- prowadzenia bazy danych studentów zgłaszających się w poszukiwaniu pracy,
- promowania idei Biur Karier.


Jak do nas trafić


mapa wneiz