Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Stypendia 2019/2020


STYPENDIA SOCJALNE i ZAPOMOGI, STYPENDIA REKTORA US 2019/2020

Rejestracja wniosków o stypendia na rok akademicki 2019/2020 poprzez osobiste konto studenta w E-dziekanacie rozpocznie się z dniem 12 września 2019 roku.

Zmiany w stypendiach od roku akademickiego 2019/2020  >>>

pdf Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020

Podstawowe informacje dot. składania wniosków i dokumenty do pobrania na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego:    studenci.usz.edu.pl/stypendia/Inne oferty stypendialne


Stypendia dla studentów Zachęcamy studentów do zapoznania się z ofertami stypendialnymi finansowanymi z funduszy europejskich.
www.european-funding-guide.eu/apply

Jak do nas trafić


mapa wneiz