Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Artykuły w czasopismach

2016


Rok 2016
 • Krok E., Metody pomiaru szczęścia i jego zależność od dochodów. Studia Ekonomiczne - ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 286(6), 2016, s. 43-55.
 • Krok E., Wpływ dochodów i pracy na poziom szczęścia. Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3, 2016, s. 120-131.
 • Mazur M., Zarządzanie personelem w systemie telepracy, w: Nauka w praktyce biznesowej, część 1, Akademia i. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016, s 109-118.
 • Stempnakowski Z.: Konkurencyjność przedsiębiorstw, od społeczeństwa informacyjnego do gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój i niemoc. [w:] Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu procesami biznesowymi, Wydawnictwo WZPCz Częstochowa 2016, s. 41-49.
 • Wojarnik G., Selection Of Working Database for the Genetic Algorithm Processing Data of Exchange Quotations, Information Systems In Management, 2016, Vol. 5 nr 2, s. 294-304.

2015


Rok 2015
 • Szewczyk A., Dylematy ekonomiczne gier społecznościowych, nr 1-2 (84-85), Transformacje, 2015, s.197-221.
 • Szewczyk A., Wnuk J., Jak oswoić osobę starszą z komputerem - aspekty dydaktyczne i psychologiczne, Dydaktyka informatyki, nr 10, 2015, s.20-28. 
 • Wojarnik G., Metody ewolucyjne w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych , Zeszyty Naukowe US nr 863, Studia Informatica , Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, s. 39-50.


2014


Rok 2014
 • Krok E., Winiarska K., Nauczanie rachunkowości w szkołach wyższych w Niemczech. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 79(135), 2014, s. 199-214.
 • Krok E., Technologie informacyjne w nauczaniu i uczeniu się w społeczeństwie informacyjnym. Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa 2,2014 (23), s. 213-226.
 • Krok E. ,Kształcenie w zakresie TIK: dokumenty programowe wobec praktyki oraz potrzeb i oczekiwań uczniów. Zarządzanie i Edukacja 97, 2014, s. 211-230.
 • Szewczyk A., Shop of E-Commerce : Analysis of the Problem, Transformacje, nr 3-4, 2013, s.34-54.
 • Szewczyk A., Systemy Wspomagania Decyzji doboru typu dostępu do sieci komputerowej w firmie , Informatyka Ekonomiczna, nr 1 (31), 2014, s.271-287.
 • Szewczyk A., Usability of internet shops quoting the example of e-pharmacies, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, T. 72, 2014, , s.69-78.
 • Szewczyk A., Media społecznościowe - wybrane aspekty ekonomiczne , Transformacje, nr 1-2 (80-81),2014, s.278-298.
 • Wojarnik G., Koncepcja wykorzystania algorytmów genetycznych jako metody analizy danych medycznych gromadzonych w ramach Internetowego Konta Pacjenta , Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 2014, s. 365-381


2013


Rok 2013
 • Krok E., Willingness to share knowledge as compared with selected social psychology theories. Contemporary Economics 7,2013, s. 101-109.
 • Krok E., Work commitment in the West Pomeranian Oncology Centre In Szczecin. Service Management nr 780, 2013, tom. 11, s. 23-33. 
 • Mazur M., Rola Internetu w rozwoju marketingu lokalnego i regionalnego, w: Skuteczność w Biznesie, Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu, Gorzów Wielkopolski 2013.
 • Szewczyk A., Piractwo komputerowe : analiza zjawiska w świetle badań ankietowych, Zeszyty Naukowe Studia Informatica, nr 33, 2013, Uniwersytet Szczeciński, s.125-155.
 • Stempnakowski Z.: Academic enterpreneurship - local approach, w: Computer science - methods, models, applications, Zeszyty Naukowe Studia Informatica nr 32, Szczecin 2013, s. 61-70.
 • Stempnakowski Z.: Academic enterpreneurship - local approach [w:] Computer science - methods, models, applications, Zeszyty Naukowe Studia Informatica nr 32, Szczecin 2013, s. 61-70.
 • Wojarnik G., Bezpieczeństwo przetwarzania danych w modelu cloud computing – uwarunkowania w kontekście ochrony danych osobowych w warunkach prawa polskiego , Zeszyty Naukowe US nr 789, Studia Informatica, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 167-179.


2012


Rok 2012
 • Krok E., Efektywność w służbie zdrowia przez pryzmat jakości, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 25,2012, s. 103-115.
 • Mazur M., Przedsiębiorczość i gospodarka wspomagana Internetem jako czynniki rozwoju regionu, w: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu, tom II, red. J. Witek, Zeszyty Naukowe US nr 725, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 297-308.
 • Mazur M., Przedsiębiorczość i gospodarka wspomagana Internetem jako czynniki rozwoju regionu, w: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu, tom II, red. J. Witek, Zeszyty Naukowe US nr 725, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 297-308.
 • Szewczyk A., Popularność funkcji serwisów społecznościowych, Zeszyty Naukowe. Studia Informatica, Uniwersytet Szczeciński, nr 28,2012, s.381-396.


2011


Rok 2011
 • Krok E., Jakość usług medycznych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 38, 2011., s. 98-107.
 • Krok E. Empirical studies on the influence of information technology on knowledge sparing. In: Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management No. 42, 2011, pp.71-87.
 • Mazur M., Nauki ekonomiczne i informatyka jako składniki systemu przygotowania kadr dla regionalnej gospodarki przez państwowe wyższe szkoły zawodowe, w Nauka szansą rozwoju regionu, Ekonomiczne Problemy Usług nr 71, red. P. Niedzielski i J. Witek, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 487-499.
 • Mazur M., Koszty w zarządzaniu projektami informatycznymi, w: Informatyka. Technologie – Zastosowania -.Społeczeństwo, red. naukowa A. Szewczyk, Studia Informatica 27, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • Szewczyk A., Zagrożenia w społeczeństwie internetu, Transformacje, nr 1-2, 2011, s.236-263.
 • Szewczyk A., E-handel asortymentem sportowym - analiza funkcjonalności, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, nr 19, 2011, s.194-1207.
 • Wojarnik G., Model wykorzystania formatu danych PED na potrzeby przetwarzania w algorytmie genetycznym, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 2011, s. 230-238.

2010


Rok 2010
 • Mazur M., Technologie informatyczne i prawo jako czynniki rozwoju medycyny i służby zdrowia, w: Zdrowie w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Szewczyk, Studia Informatica nr 25, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 139-153.
 • Szewczyk A., Ocena użyteczności serwisów społecznościowych za pomocą metody Usability Test, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 32,. 2010, s.155-164.
 • Szewczyk A., Ekonomiczne aspekty korzystania z komunikacji internetowej, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 28,. 2010, s.277-290.
 • Szewczyk A., Jak badać rynek pracy efektywnej nowa metoda analiz rynku pracy oparta na e-informacji / Joanna Matusiak, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G.Woźniak,. - Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, 53-86.
 • Szewczyk A., Ekonomiczne aspekty korzystania z komunikacji internetowej, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 28, 2010, s.277-290.
 • Wojarnik G., Implikacje zastosowania kodowania opartego na liczbach całkowitych w algorytmie genetycznym , Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 2010 s. 249-257.


2009


Rok 2009
 • Krok E., Personal engagement in knowledge sharing. International Journal of Management Cases, Vol. 11, issue 1, 2009, pp. 11-22. ISNN 1741-6264.
 • Krok E., Ananalysis of employees’ inclination to knowledge sharing. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B,2009, pp. 187-192.
 • Krok E., Zarządzanie wiedzą – zestawienie elementów koncepcji. ZN US Studia Informatica 23(541), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009., s. 179-192.
 • Mazur M., Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych, w: Systemy informatyczne w biznesie, pod red. A. Szewczyk, Studia Informatica nr 21, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s167-180.
 • Szewczyk A., Analiza wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach - na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, nr 13, 2009, s.405-416.
 • Wojarnik G., Implikacje użycia algorytmów genetycznych , w: Metody ilościowe w ekonomii. Wybrane problemy, red. W. Tarczyński, K.Nermend, Szczecin 2009 s. 87-96.
 • Wojarnik G., Złożoność obliczeniowa metod ewolucyjnych - poszukiwanie algorytmu ewolucyjnego rozwiązującego problem biznesowy , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Informatyka Ekonomiczna nr 82, Wrocław 2009, s. 310-319.
 • Wojarnik G., Metody sztucznej inteligencji w systemach ekspertowych, Zeszyty Naukowe US nr 508, Studia Informatica, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009 s.143-150.
 • Wojarnik G., Graficzny interfejs użytkownika - narzędzia i metody, Zeszyty Naukowe US nr 508, Studia Informatica nr 508, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s.99-108.
 • Wojarnik G., The Searching Procedure for Parameters Control Working of Genetic Algorithm, Polish Journal of Environmental Studies, 2009, s. 398-402.

2008


Rok 2008
 • Krok E., Place of technology in knowledge management. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 3B, 2008., pp. 183-188.
 • Mazur M., The influence of valuation methods on the investigation of IT project effectiveness, w: Polish Journal of Environmental Studies – Vol. 17, No. 3B, 2008, Hard, Olsztyn 2008, s.271-275.
 • Szewczyk A., The Method for Classifying Information Components for Labor Market Purposes, Polish Journal of Environmental Studies, tom 17, zeszyt 3 B, 2008, , s.439-444.
 • Szewczyk A., Technologie mobilne w biznesie na przykładzie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego, Metody Informatyki Stosowanej, nr 14, 2008.
 • Mazur M., Perspektywy wykorzystania technologii informacyjnych i ekonomiki informacji w programach kształcenia na uczelniach wyższych, w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2008, s.120-125.

2007


Rok 2007
 • Wojarnik G., Przegląd technik i funkcji systemów zarządzania treścią (content management) , Zeszyty Naukowe, nr 431 Studia Informatica , Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 s.47-56 . 2007
 • Krok E., Benchmarking drogą w kierunku organizacji uczącej się, ZN US Studia Informatica 20(431), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 33-43.
 • Wojarnik G., Mazur M., Przegląd technik i funkcji systemów zarządzania treścią, w: Wybrane problemy współczesnej informatyki. Studia Informatica nr 20, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s.47-56.


Jak do nas trafić


mapa wneiz