Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Monografie i rozdziały w monografiach

2016


Rok 2016
 • Mazur M., Zarządzanie personelem w systemie telepracy, w: Nauka w praktyce biznesowej, część 1, Akademia i. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016, s 109-118.
 • Stempnakowski Z.: Konkurencyjność przedsiębiorstw, od społeczeństwa informacyjnego do gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój i niemoc. [w:] Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu procesami biznesowymi, Wydawnictwo WZPCz Częstochowa 2016, s. 41-49.
 • Szewczyk A. , Zarządzanie zmianami zacznij od siebie, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2016.
 • Szewczyk A. , Zarządzanie finansami czyli ile kosztuje bilet do nieba, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2016.

2015


Rok 2015
 • Szewczyk A., Zarządzanie przez miłość czyli ekonomia dobra, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2015.
 • Szewczyk A. Zarządzanie czasem czyli co jest w życiu najważniejsze, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2015.

2013


Rok 2013
 • Krok E., Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą – koncepcja diagnozy dla potrzeb zarządzania. Volumina, Szczecin 2013.
 • Wojarnik G. ,Ewolucyjny system analizy danych w warunkach adaptacyjnego środowiska zastosowań informatyki , volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2013.
 • Wojarnik G., Uwarunkowania prawne i technologiczne elektronicznego repertorium tłumacza przysięgłego w modelu cloud computing , The Translator and the Computer: Proceedings of a Conference held in Wrocław, April 20–21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and C&M Localization Centre , edit. T.Piotrowski, Ł.Grabowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2013 s. 139-151.

2012


Rok 2012
 • Szewczyk A., Komputerze pokaż swoje oblicze, Zapol, Szczecin 2012.
 • Szewczyk A., Dobre nowiny czyli niewymyślone zdarzenia z Internetem w tle, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2012

2011


Rok 2011
 • Stempnakowski Z., Szewczyk A., Dydaktyka e-biznesu, studencka przygoda z ekonomią [w:] Dydaktyka informatyki. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 255-269.

2010


Rok 2010
 • Mazur M., Rola ekonomiki informacji w zarządzaniu, w: Redakcja naukowa Jan Goliński i Kazimierz Krauze, Monografie i Opracowania Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 59-67.
 • Wojarnik G., Model struktury danych algorytmu genetycznego rozwiązującego problem TSP , w:Informatyka przyszłości , red. W.Chmielarz, J.Kisielnicki, T.Parys, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa 2010, s. 422-429.

2009


Rok 2009
 • Mazur M., Ekonomiczne aspekty zastosowań technologii multimedialnych, w: Multimedia i mobilność – wolność czy smycz? Monografia. Praca pod redakcją A. Szewczyk i E. Krok, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s.184-191.
 • Szewczyk A.(red.), Krok E. (red.), Multimedia i mobilność – wolność czy smycz? Monografia. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Szewczyk A. (red.), Gdzie to społeczeństwo informacyjne? Blog rodzinny. (red.), Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2009.
 • Wojarnik G., Zastosowanie algorytmów genetycznych w multimediach , w: Telefonia komórkowa - najbardziej popularna technologia mobilna , red. D.Kopycińska, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2009, s. 96-100.
 • Wojarnik G., Metody oceny jakości algorytmów genetycznych , w: Technologie informacyjne dla społeczeństwa , red. W.Chmielarz, T.Parys, BCC, Warszawa 2009, s. 301-309.

2008


Rok 2008
 • Krok E., Stempnakowski Z., Podstawy algorytmów. Schematy blokowe. Difin, Warszawa 2008.
 • Mazur M., Wpływ formalnoprawnych uregulowań na wycenę na potrzeby ekonomiki informacji, w: Współczesne aspekty informacji. Redakcja naukowa Jan Goliński i Kazimierz Krauze, Monografie i Opracowania Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 245-253.
 • Mazur M., Multimedia w przedsiębiorstwie. Przykłady zastosowań multimediów w biznesie. Multimedia w dydaktyce, w: Multimedia w biznesie. Redakcja naukowa A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2008, s. 158-182.
 • Szewczyk A. (red.), Multimedia w biznesie, DIFIN, Warszawa 2008.
 • Szewczyk A., Problemy moralne w świecie informacji, DIFIN, Warszawa 2008.

2007


Rok 2007
 • Krok E. Zarządzanie wiedzą, w: A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju. Difin, Warszawa 2007, s. 172-236.
 • Mazur M., Rola prawa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju. Pod redakcją naukową A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007, s. 140-171.
 •  A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju. Difin, Warszawa 2007.
 • Wojarnik G., Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w zastosowaniach internetowych , w: Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, red. A.Szewczyk, Difin, Warszawa2007, s.237-267.

2006


Rok 2006
 • Szewczyk A., Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2006.
 • Szewczyk A. (red.), Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

2004


Rok 2004
 • Szewczyk A. (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej(red.), PWE, Warszawa 2004.
 • Szewczyk A., Informacja w walce z bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

2002


Rok 2002
 •  Szewczyk A. , Informatyk na rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.Jak do nas trafić


mapa wneiz